Yazı işleri ve Genel Evrak


Genel Evrak Müdürlüğü Genel Sekreterlik Teşkilatına bağlı olarak çalışır.Gelen ve giden evrak kayıt birimleri bulunmaktadır.
Gelen ve giden evrak kayıt birimleri bulunmaktadır.
Müdür: Mehmet EBREK
Tel:10050
Gelen Evrak Personeli
Tel:10221

Şef: Cahit DEMİR Tel:10260
Bilgi İşl: Ayfer GÜNGÖR ŞAHİN
Bilgi İşl: İsmail MANGIR
Memur: Seval B. ŞANVERER

Görevleri :
Rektörlüğe postadan ve üniversiteye bağlı birimlerden gelen tüm evrakların ilgili birimlere havalesi, zimmetli teslimini ve dosyalama işlemlerini yapar.
Giden Evrak Personeli
Tel:14249

Şef:Hatice ÇALIŞ
Bilg İşl:Şükran KARAGÖZ DOĞAN
Memur:Adem KARA
Memur:Nuh AYSU
Memur:Serpil ÖZKAN
Memur: Pelin TANRIVERMİŞ
Büro Elemanı: Özlem NEYAMAN

Hizmetli:Yalçın ALTINKÖK
Hizmetli:Cengiz YEŞİLBAĞ

Görevleri:
Rektörlüğe bağlı birimlerden gelen evrakların ilgili birimlere zimmetli teslimini, postalama işlemini ve dosyalama işlemlerini yapar

Rektörlüğümüze yılda gelen ve giden yaklaşık 200.000 evrakın bilgisayar kaydı yapılmaktadır.