İÜ Genel Sekreterliği

Genel Sekreter: Metin KÜÇÜK

Genel Sekreter Yardımcısı: Tülin TAYŞİOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı: Figen CİHAN

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

GÖREVLERİ:

Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak;

bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarını Üniversite’ye bağlı birimlere iletmek.

Üniversite İdari Teşkilatı’nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.