Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İ.Ü.HADYEK)

Genel Bilgi

İstanbul Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İ.Ü.HADYEK)

Bilimsel araştırma ve deneylerde, modern tıbbın önemli gelişmeler gösterdiği 19. yüzyılın sonlarına kadar hep evcil hayvanlar kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyıl başlarından itibaren hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için fare ve sıçanlar kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise yapılan çalışmalarda; fare, sıçan ve tavşan yanında artık kuşlar, sürüngenler, balık türleri, kedi, köpek, küçük baş (keçi, koyun), büyük baş (sığır) ve at olmak üzere pek çok hayvan türü kullanılmaktadır.  

Ülkemizde 2004 yılında 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben, in vitro vb. gibi alternatif yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda hayvanlar üzerinde deney yapılabilmesinin çerçevesi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 06.07.2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurallarla çizilmiştir. Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacılar için 02.11.2007 tarihinde “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” tarafından kurulmuş veya kurulacak bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki Yerel Etik Kurulları’nca “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın verilmesi kararı alınmıştır. Bu programda verilecek dersler ve saatleri de yine aynı kurum tarafından belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜ HADYEK); yönergesi 2008 yılında HADMEK tarafından onaylanmış ve ikisi sivil olmak üzere Üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapan toplam 9 kişi ile göreve başlamıştır. Kurulumuz hayvan deneyi içerikli bütün bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (tez çalışmaları, laboratuvar pratikleri v.s.) ve testler için her ayın son Perşembe günü olmak üzere en az ayda bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak, hayvan deneylerinde kullanılan yöntemler ve bakım koşullarının hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygunluğunu değerlendirmektedir. Etik kurul onayı almak isteyen İstanbul Üniversitesi ile başka üniversite ve özel kurumlarda görev yapan ve proje çalışma ekibinde yer alan en az bir araştırıcısının “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” bulunan bütün araştırıcıların başvurusu kabul edilmektedir.

Etik ve bilimsel kurallar içerisinde çalışmak isteyen tüm araştırıcıların proje önerilerini bekliyoruz.

İÜ HADYEK

 

İ.Ü. HADYEK proje başvurusunda dikkat edilecek noktalar ve yazım kuralları ile ek belgelere  BAŞVURU bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYELERİ

Başkan:  
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ Veteriner Fakültesi
Üyeler:  
Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK (Bşk. Yrd.) Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRK ÇELİK İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ufuk ÇAKATAY Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Alper OKYAR Eczacılık Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Altan ARMUTAK Veteriner Fakültesi
Uzman Fatma DİKMEN TEKELİ Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Avukat Selma DEMİR Sivil Toplum Örgütü Üyesi
Mak. Yüks.Müh.Dr. Burak OLGUN Sivil Üye (T.C. Vatandaşı)

 

 

Yasal Mevzuat

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

Çevre ve Orman Bakanlıgından:
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalısma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

AB Komisyonu Türkiye’de Etik ve Arastırmayla İlgili Ulusal Düzenlemeler Türkiye

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

24/6/2004
Hayvanları Koruma Kanunu

25.04.2006, 24
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

27/12/2001
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

European Conventıon For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes

Protocol Of Amendment To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Purposes
Strasbourg, 22.VI.1998

European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes
Strasbourg, 18.III.1986

Working Party For The Preparation Of The Fourth Multilateral Consultation Of Parties To The European Convention For The Protection Of Vertebrate Animals Used For Experimental And Other Scientific Purposes (Ets No. 123)
8th Meeting Of The Working Party
Strasbourg, 22-24 September 2004

Multılateral Consulta¬Tıon Of Partıes To The European Conventıon For The Protectıon Of Vertebrate Anımals Used For Experımental And Other Scıentıfıc Purposes (Ets 123)
Strasbourg, 8 11 October 2002

 

Kurslar

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından organize edilen kurslar, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’nın sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Araştırıcılar, Hayvan Bakıcıları ile Teknisyen ve Teknikerler için ayrı ayrı düzenlenen kursların ders programları HADMEK tarafından onaylanmıştır.

 Araştırıcılar için düzenlenen 80 saatlik (40 saat teorik ve 40 saat pratik) B Kursu için katılım 30 kişi ile sınırlı olup, % 80 oranında kursa devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Kurslara Başvuru İçin İletişim Adresi:

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,
Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı,
Vakıf Gureba Caddesi, 34280 Çapa,İstanbul
Tel: 0212 414 20 00/ 33374-33375
e-posra: deneyhyv@istanbul.edu.tr

Kursların içeriğini görmek için lütfen linkler üzerine tıklayınız

 

KURSLAR

 1- KURS B (Araştırıcılar için)
2- KURS A1 (Hayvan Bakıcıları için)
3- KURS A2 (Teknisyen ve Teknikerler için)

 

 

İletişim

İstanbul Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Başvuru ve Yazışma Adresi:
Web: http://iutest.istanbul.edu.tr/?page_id=11999
E-mail: hadyek@istanbul.edu.tr

Canan SÖNMEZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanlık Katı No:A 221 nolu Oda Avcılar –İstanbul
Tel: 0212 473 70 00/17031
Fax:0212 473 72 97