KINGS Başvuruları

İLGİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/06/2012  tarih ve B.15.0.DİA.0.03.00.00.724.GK-2031-1588-8275 sayılı yazısı.

Güney Kore’de bulunan ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO)’ın öncülüğünde kurulan KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School), nükleer tesislerde görev yapmak amacıyla nükleer enerjinin muhtelif alanlarında Koreli ve uluslararası öğrencilere eğitim sunmakta olup; her yıl 50 uluslararası, 50 Koreli öğrenciye eğitim vermeyi hedefleyen KINGS kapsamında yüksek lisans, doktora ve özel araştırma programları bulunmaktadır.

Adı geçen okula 2013 yılı için başvurular başlamış olup, başvuru için gerekli bilgi ve belgelere (başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar, başvuru formu başta olmak üzere talep edilen tüm evraklar, vb.) KINGS’in http://www.kings.ac.kr/web/www/home internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

 

 

04/07/2012
511 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00