KSYÖ/Münhal Kadro

İLGİ:  Dışişleri Bakanlığının 22/06/2012 tarih ve B.06.0.UGG.0.02.00.00-649.17-2012/8418178 sayılı yazısı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)’nün “Kıdemli Analitik Kimyager (Senior Analytical Chemist, P-4)” münhal kadrosu hakkındaki duyurusu ekli dosyada yer almaktadır.

Söz konusu kadroya son başvuru tarihi 7 Ağustos 2012 olup, başvuruların KSYÖ Teknik Sekretaryası’na yapılması gerekmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

02/07/2012
545 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00