Yunan Dili ve Kültürü Konusunda Eğitim Bursu

Dışişleri Bakanlığının 18/06/2012  tarih ve B.06.0.KDG.0.01.00.00-606.00-2012/203248 sayılı yazısı.

Yunanistan tarafından yabancılara yönelik olarak 2012 Ekim – 2013 Mayıs döneminde Modern Yunan Dili ve Kültürü konulu bir kurs ve seminer düzenlenecek olup konuya ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Söz konusu bursun son başvuru tarihi 30 Haziran 2012’dir. Toplam kurs kontenjanı 60 kişidir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

28/06/2012
558 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00