Brezilya Büyükelçimizin Bahia Eyaletine Gerçekleştirdiği Ziyaret

İLGİ:  Dışişleri Bakanlığının 09.05.2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/ 3992103 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında, Brezilya Büyükelçimizin Centro Universitario Jorge Amado (UNI JORGE)’nun rektörü Dr. Paloma Modesto ile Bahia Üniversitesi rektörü Dr. Leal Rosa’yı ziyaretine ilişkin görüşme notu ekte sunulmakta olup, ülkemizdeki üniversiteler ile işbirliği yapmayı ve karşılıklı ziyaretlerde bulunmayı talep ettikleri bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

25/06/2012
421 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00