Universite de Sfax Pour le Sud’un İşbirliği Önerileri

Dışişleri Bakanlığının 10/05/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/ 1927350 sayılı yazısı.

Tunus’ta bulunan Universite de Sfax Pour le Sud; ülkemizdeki muadil kuruluşlarla işbirliği ilişkileri tesis etmek talebinde bulunmakta olup bu işbirliğinin öğrenci değişim programları (dönem sonu stajı ve yaz stajları), seminerler ve karşılıklı öğretim görevlisi ziyaretleri gibi konuları kapsayabileceğini, anılan enstitü öğrencilerine Türkiye gibi uluslararası alanda kabul gören eğitim kurumlarında staj yapma imkanı sağlayacağını ve öğrencilerin Arap-İslam dünyasıyla ortak değerlere sahip Türk müziği hususunda yeni yetenekler kazanmaları için fırsatlar yaratabileceğini ifade etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

YÖK Başkanlığı

25/06/2012
403 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00