TÜBİTAK-Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ortak Proje Çağrısı

Türkiye  Bilimsel  ve  Teknik  Araştırma  Kurumu Başkanlığının  11/06/2012  tarih ve B.14.2.TBT.0.08.76.01-724-CZ-685-9557  sayılı yazısı.

TÜBİTAK ile Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi arasındaki 2012 yılı Haziran ayı içerisinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma merkez ve enstitülerinde görevli araştırmacılar ile Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’ne bağlı enstitülerde görevli araştırmacılar arasında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 01 Eylül 2012 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili – Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

19/06/2012
531 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00