Japonya Bursları

Dışişleri Bakanlığının 24/05/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-0.0-2012/8600497 sayılı yazısı.

2013 yılında Japon Hükümeti tarafından “Araştırma”, “Lisans”, “Teknik Meslek Yüksekokulu” ve “Meslek Yüksekokulu” bursları sağlanacak olup, konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Söz konusu burslar için adayların ön seçimi Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılacak ve adaylara ilişkin son karar Japon hükümeti tarafından verilecektir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

06/06/2012
675 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00