Burs Duyurusu

Dışişleri Bakanlığının 18/05/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-0.0-2012/4799923 sayılı yazısı.

Tokyo’da yerleşik “The Japan Institute of International Affairs” adlı kuruluş 1 Ekim 2012 – 31 Mart 2013 dönemi için uluslararası siyaset ve güvenlik konularında araştırma bursu sağlayacak olup, konuya ilişkin duyuru ve başvuru formları ekte yer almaktadır.

Adaylar için son başvuru tarihi 13 Temmuz 2012’dir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

05/06/2012
1571 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00