Slovakya’da Düzenlenecek Eğitim Fuarı

Dışişleri  Bakanlığının  14/05/2012  tarih  ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/2735086 sayılı yazısı.

Slovakya’nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Avustralya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Almanya, Avusturya, İsviçre ve ABD üniversitelerinin yer aldığı 16. “Akademia & Vapac” eğitim fuarı, 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Bratislava’da düzenlenecek olup söz konusu fuara ilişkin davet mektubu ekte yer almaktadır.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

05/06/2012
519 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00