IARC’da çalıştırılmak üzere bilim adamı istihdamı

Sağlık Bakanlığının 22/05/2012 tarih ve B.10.1.HSK.0.17.00.00/622.03-9170 sayılı yazısı.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC)’nın istihdam edilmek üzere bilim adamları aradığı hakkındaki yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

05/06/2012
474 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00