İstanbul Üniversitesi
http://iutest.istanbul.edu.tr/?p=91
Export date: Mon Nov 20 15:30:16 2017 / +0000 GMT

İletişim


T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İSTANBUL ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK
İSTANBUL UNIVERSITY RECTORATE
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt, İstanbul - Türkiye
Tel: 0 212 440 00 00
Faks: 0 212 440 00 10
iubilgi@istanbul.edu.tr
1
www.istanbul.edu.tr
2


 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Press and Public Relations Department

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt, İstanbul - Türkiye
Tel: 0 212 440 00 00/10054
Faks: 0 212 440 00 58-59
iubasin@istanbul.edu.tr
3
www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk
4


 

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
International Academic Relations Committee

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi, 34119 Beyazıt, İstanbul - Türkiye
0212 440 00 51 / 10242
intacrel@istanbul.edu.tr
5
www.istanbul.edu.tr/uaik/index.php
6


 

FAKÜLTELER / FACULTIES

 

İstanbul Tıp Fakültesi
Istanbul Faculty of Medicine

Çapa Yerleşkesi
Turgut Özal Cad. 34390 Çapa - İstanbul
0212 631 13 49
itf-dekanlik@istanbul.edu.tr
7
http://www.istanbul.edu.tr/itf/
8


 

Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt - İstanbul
0212 440 01 05
hukuk_dekan@istanbul.edu.tr
9
www.istanbul.edu.tr/hukuk
10


 

Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters
Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 196,
34459 Beyazıt - İstanbul
0212 455 57 00/15643
edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr
11
www.iu.edu.tr/edebiyat/edebiyat
12


 

Fen Fakültesi
Faculty of Sciences
Beyazıt Yerleşkesi
34134 Vezneciler - İstanbul
0212 522 08 06
0212 455 57 00/15200-15201
fen_dekan@istanbul.edu.tr
13
www.istanbul.edu.tr/fen
14


 

İktisat Fakültesi / Faculty of Economics
Beyazıt Yerleşkesi
34452, Beyazıt - İstanbul
0212 440 01 50–440 01 51
440 00 00/11400
iktisat_dekan@istanbul.edu.tr
15
www.istanbul.edu.tr/iktisat
16


 

Orman Fakültesi / Faculty of Forestry
Bahçeköy Yerleşkesi
34473 Bahçeköy-Sarıyer - İstanbul
0212 226 18 13
orman_dekan@istanbul.edu.tr
81
17
www.istanbul.edu.tr/orman
18


 

Eczacılık Fakültesi
Faculty of Pharmaceutical Sciences

Beyazıt Yerleşkesi 34116 Beyazıt - İstanbul
0212 440 02 50
0212 440 00 00 / 13400
ecza_dekan@istanbul.edu.tr
19
www.istanbul.edu.tr/eczacilik
20


 

Diş Hekimliği Fakültesi
Faculty of Dentistry

İstanbul Tıp Fakültesi
34390 Çapa - İstanbul
0212 414 25 65
dishek_dekan@istanbul.edu.tr
21
www.istanbul.edu.tr/dishekimligi
22


 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpasa Faculty of Medicine

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34098 Cerrahpaşa - İstanbul
0212 632 00 22/27
ctf_dekan@istanbul.edu.tr
23
www.ctf.istanbul.edu.tr
24


 

Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar - İstanbul
0212 473 70 01/02
muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
25
www.muh.istanbul.edu.tr
26


 

İşletme Fakültesi
Faculty of Business Management

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar - İstanbul
0212 590 47 47
473 70 70/18247–18250
isletme@istanbul.edu.tr
27
www.isletme.istanbul.edu.tr
28


 

Veteriner Fakültesi
Faculty of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar - İstanbul
0212 473 72 01
ivf_dekan@istanbul.edu.tr
29
www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner
30


 

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Faculty of Political Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
34116 Beyazıt - İstanbul
0212 440 02 01
sbf_dekan@istanbul.edu.tr
31
www.sbf.istanbul.edu.tr
32


 

İletişim Fakültesi
Faculty of Communications

Beyazıt Yerleşkesi
Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak
34116 Beyazıt - İstanbul
0212 440 03 02
440 00 00/12603
iletisim_dekan@istanbul.edu.tr
33
www.istanbul.edu.tr/iletisim
34


 

Su Ürünleri Fakültesi
Faculty of Fisheries

Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 200,
34470 Laleli - İstanbul
0212 514 03 88
suurunleri_dekan@hotmail.com
35
www.istanbul.edu.tr/suurunleri
36


 

İlahiyat Fakültesi 
Faculty of Divinity
Beyazıt Yerleşkesi
Baba Hasan Âlemi Mah. Kavalalı Sok.
A-Blok 34260 Fatih - İstanbul
0212 532 60 64 / 0212 532 60 20
ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr
37
www.istanbul.edu.tr/ilahiyat
38


 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yucel Teacher Training Faculty

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt - İstanbul
0212 440 03 36
hay_dekan@istanbul.edu.tr
39
www.istanbul.edu.tr/hay
40


 

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Open and Distance Education Faculty
Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt - İstanbul
0212 440 00 00 (13111)

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faculty of Medical Science

Bakırköy Yerleşkesi
Demirkapı Cad. Karabal Sok.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçesi İçi
34740 Bakırköy - İstanbul
0212 660 11 25/27613

 

Hemşirelik Fakültesi
Faculty of  Nursing

Şişli Yerleşkesi
Abide-i Hürriyet Cad. Şişli - İstanbul
0 212 440 00 00 / 27010

 

ENSTİTÜLER / INSTITUTES

 

Adli Tıp Enstitüsü
Institute of Forensic Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa - İstanbul
0212 414 30 00/22803
adlitip@istanbul.edu.tr
41
www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli
42


 

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Institute of Lung Diseases and Tuberculosis

Beyazıt Yerleşkesi
0212 414 30 30
akciger@istanbul.edu.tr
43
www.istanbul.edu.tr/enstituler/akciger
44


 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Institute of Ataturk’s Principles and Reforms

Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sokağı 5/4,
34260 Fatih - İstanbul
0212 440 03 66
ata.enst@istanbul.edu.tr
45
www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk
46


 

Avrasya Enstitüsü
Institute of Eurasia Archaeology

Beyazıt Yerleşkesi
Kimyager Derviş Paşa Sok. No: 36
Beyazıt, Eminönü / İstanbul
0212 455 57 00
avrasya@istanbul.edu.tr
47
www.istanbul.edu.tr/enstituler/avrasya
48


 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Institute of Child Health

Çapa Yerleşkesi, Çapa - İstanbul
0212 631 09 93/525 25 15
cocuksag_ens@istanbul.edu.tr
49
72
66
55
50www.istanbul.edu.tr/enstituler/ cocuksagligi 51


 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Institute of Experimental Medicine

Çapa Yerleşkesi
Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa - İstanbul
0212 414 22 29 – 414 22 30
detam@istanbul.edu.tr
52
www.istanbul.edu.tr/enstituler/detae
53


 

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Institute of Maritime Sciences and Management

Beyazıt Yerleşkesi, Müşküle Sok. No: 1
34470 Vefa - İstanbul
0212 528 25 39
zyy@istanbul.edu.tr
54
72
66
55
50www.istanbul.edu.tr/enstituler/ denizbilimleri 56


 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science

Beyazıt Yerleşkesi
Bozdoğan Kemeri Cad. No:6
İşitme Engelliler Okulu Yanı
Vezneciler - İstanbul
0212 440 00 00 - 14080/81
fenbilimler@istanbul.edu.tr
57
www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri
58


 

İşletme İktisadi Enstitüsü
Institute of Business Economy

Avcılar Yerleşkesi, 34840 Avcılar - İstanbul
0212 591 59 64
iie@istanbul.edu.tr
59
www.iie.istanbul.edu.tr
60


 

Kardiyoloji Enstitüsü
Institute of Cardiology

Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul
0212 459 20 21/29113
kardiyoloji@istanbul.edu.tr
61
www.istanbul.edu.tr/enstituler/kardiyoloji
62


 

Muhasebe Enstitüsü
Institute of Accountancy

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi 34320 Avcılar - İstanbul
0212 473 71 44
muhasebee@istanbul.edu.tr
63
www.muhasebe.istanbul.edu.tr/site/
64


 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Neurological Sciences Institute

0212 440 00 00/21747
norobil@istanbul.edu.tr
65
72
66
55
50www.istanbul.edu.tr/enstituler/ norolojikbilimler/norolojikbilimler.htm 67Onkoloji Enstitüsü

Institute of Oncology
Çapa Yerleşkesi
34390 Çapa - İstanbul
0212 635 99 21/34001-34002
www.istanbul.edu.tr/enstituler/onkoloji
68


 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Institute of Medical Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa - İstanbul
0212 632 01 36
saglikbil@istanbul.edu.tr
69
www.istanbul.edu.tr/enstituler/saglik
70


 

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı
Derya Sok. 34452 Beyazıt - İstanbul
0212 440 03 44
sbe@istanbul.edu.tr
71
72
66
55
50www.istanbul.edu.tr/enstituler/ sosyalbilimler 73


 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Institute of Turcology

Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/4
34260 Fatih-İstanbul
0212 631 31 04/26654
turkiyat@istanbul.edu.tr
74

 

YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

 

Adalet Meslek Yüksekokulu
School of Jurisprudence

Beyazıt Yerleşkesi, 16 Mart Şehitler Cad. No: 20, Vezneciler - İstanbul
0212 520 75 87
adalet_myo@istanbul.edu.tr
75

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
School of Physical Education and Sports

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar - İstanbul
0212 473 7070/18750
bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr
76
www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden
77


 

Devlet Konservatuarı
Istanbul University State Conservatory

Kadıköy Yerleşkesi
Rıhtım Cad. 81300 Kadıköy - İstanbul
0216 418 12 30 – 418 76 39
konserweb@istanbul.edu.tr
78
95
90
87
84
79www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ konservatuar 80


 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Forestry

Bahçeköy Yerleşkesi
Bahçeköy 34390 Sarıyer - İstanbul
0212 226 11 00/25203
orman_dekan@istanbul.edu.tr
81
17
www.orman.istanbul.edu.tr
82


 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa - İstanbul
0212 414 30 30/22076
saglik_myo@istanbul.edu.tr
83
95
90
87
84
79www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ saglikhizmetleri 85


 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Social Sciences

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. 34452 Beyazıt / İstanbul
0212 440 03 52/14340
sbmyo@istanbul.edu.tr
86
95
90
87
84
79www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ sosyalbilimler 88


 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Technical Sciences

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar - İstanbul
0212 473 70 78/18505
tbmyo@istanbul.edu.tr
89
95
90
87
84
79www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ teknikbilimler 91


 

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
School of Transportation and Logistics

Avcılar Yerleşkesi
İşletme Fakültesi Binası
34850 Avcılar - İstanbul
0 212 473 70 70/19200
ulastirmayo@istanbul.edu.tr
92
www.istanbul.edu.tr/ulastirma
93


 

Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar - İstanbul
0212 473 70 70/ 17101-17117
vetmyo@istanbul.edu.tr
94
95
90
87
84
79www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ veteriner 96


 

BÖLÜMLER / DEPARTMENTS

 

Enformatik Bölümü

Department of Informatics
Beyazıt Yerleşkesi
16 Mart Şehitleri Cad. No: 22/24
Vezneciler - İstanbul
0212 440 00 00 / 14055
enformatik@istanbul.edu.tr
97
www.istanbul.edu.tr/Bolumler/enformatik/
98


 

Güzel Sanatlar Bölümü
Department of Fine Arts

Beyazıt Yerleşkesi
Kuyucu Murat Paşa Medresesi
34459 Vezneciler - İstanbul
0212 440 00 00 / 16838
guzelsan@istanbul.edu.tr
99
www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat
100


 

Yabancı Diller Bölümü

Department of Foreign Languages
Beyazıt Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü
Kirazlı Mescit Sok. No: 31
34470 Süleymaniye - İstanbul
0212 440 00 00 / 26114
lang@istanbul.edu.tr
101
www.istanbul.edu.tr/Bolumler/yabancidil
102

Links:
 1. mailto:iubilgi@istanbul.edu.tr
 2. http://www.istanbul.edu.tr/
 3. mailto:iubasin@istanbul.edu.tr
 4. http://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk
 5. mailto:intacrel@istanbul.edu.tr
 6. http://www.istanbul.edu.tr/uaik/index.php
 7. mailto:itf-dekanlik@istanbul.edu.tr
 8. http://www.istanbul.edu.tr/itf/
 9. mailto:hukuk_dekan@istanbul.edu.tr
 10. http://www.istanbul.edu.tr/hukuk
 11. mailto:edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr
 12. http://www.iu.edu.tr/edebiyat/edebiyat
 13. mailto:fen_dekan@istanbul.edu.tr
 14. http://www.istanbul.edu.tr/fen
 15. mailto:iktisat_dekan@istanbul.edu.tr
 16. http://www.istanbul.edu.tr/iktisat
 17. mailto:orman_dekan@istanbul.edu.tr
 18. http://www.istanbul.edu.tr/orman
 19. mailto:ecza_dekan@istanbul.edu.tr
 20. http://www.istanbul.edu.tr/eczacilik
 21. mailto:dishek_dekan@istanbul.edu.tr
 22. http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi
 23. mailto:ctf_dekan@istanbul.edu.tr
 24. http://www.ctf.istanbul.edu.tr/
 25. mailto:muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
 26. http://www.muh.istanbul.edu.tr/
 27. mailto:isletme@istanbul.edu.tr
 28. http://www.isletme.istanbul.edu.tr/
 29. mailto:ivf_dekan@istanbul.edu.tr
 30. http://www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner
 31. mailto:sbf_dekan@istanbul.edu.tr
 32. http://www.sbf.istanbul.edu.tr/
 33. mailto:iletisim_dekan@istanbul.edu.tr
 34. http://www.istanbul.edu.tr/iletisim
 35. mailto:suurunleri_dekan@hotmail.com
 36. http://www.istanbul.edu.tr/suurunleri
 37. mailto:ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr
 38. http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat
 39. mailto:hay_dekan@istanbul.edu.tr
 40. http://www.istanbul.edu.tr/hay
 41. mailto:adlitip@istanbul.edu.tr
 42. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli
 43. mailto:akciger@istanbul.edu.tr
 44. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/akciger
 45. mailto:ata.enst@istanbul.edu.tr
 46. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk
 47. mailto:avrasya@istanbul.edu.tr
 48. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/avrasya
 49. mailto:cocuksag_ens@istanbul.edu.tr
 50. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/
 51. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ cocuksagligi
 52. mailto:detam@istanbul.edu.tr
 53. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/detae
 54. mailto:zyy@istanbul.edu.tr
 55. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/
 56. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ denizbilimleri
 57. mailto:fenbilimler@istanbul.edu.tr
 58. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri
 59. mailto:iie@istanbul.edu.tr
 60. http://www.iie.istanbul.edu.tr/
 61. mailto:kardiyoloji@istanbul.edu.tr
 62. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/kardiyoloji
 63. mailto:muhasebee@istanbul.edu.tr
 64. http://www.muhasebe.istanbul.edu.tr/site/
 65. mailto:norobil@istanbul.edu.tr
 66. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/
 67. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ norolojikbilimler/norolojikbilimler.htm
 68. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/onkoloji
 69. mailto:saglikbil@istanbul.edu.tr
 70. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/saglik
 71. mailto:sbe@istanbul.edu.tr
 72. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/
 73. http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ sosyalbilimler
 74. mailto:turkiyat@istanbul.edu.tr
 75. mailto:adalet_myo@istanbul.edu.tr
 76. mailto:bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr
 77. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden
 78. mailto:konserweb@istanbul.edu.tr
 79. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/
 80. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ konservatuar
 81. mailto:orman_dekan@istanbul.edu.tr
 82. http://www.orman.istanbul.edu.tr/
 83. mailto:saglik_myo@istanbul.edu.tr
 84. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/
 85. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ saglikhizmetleri
 86. mailto:sbmyo@istanbul.edu.tr
 87. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/
 88. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ sosyalbilimler
 89. mailto:tbmyo@istanbul.edu.tr
 90. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/
 91. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ teknikbilimler
 92. mailto:ulastirmayo@istanbul.edu.tr
 93. http://www.istanbul.edu.tr/ulastirma
 94. mailto:vetmyo@istanbul.edu.tr
 95. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/
 96. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ veteriner
 97. mailto:enformatik@istanbul.edu.tr
 98. http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/enformatik/
 99. mailto:guzelsan@istanbul.edu.tr
 100. http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat
 101. mailto:lang@istanbul.edu.tr
 102. http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/yabancidil
Post date: 2011-08-11 06:28:54
Post date GMT: 2011-08-11 06:28:54

Post modified date: 2013-04-17 13:58:24
Post modified date GMT: 2013-04-17 10:58:24

Export date: Mon Nov 20 15:30:16 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com