This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export date: Mon Nov 20 15:30:31 2017 / +0000 GMT

İletişimT.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İSTANBUL ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK

İSTANBUL UNIVERSITY RECTORATE

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt, İstanbul - Türkiye

Tel: 0 212 440 00 00

Faks: 0 212 440 00 10

iubilgi@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Press and Public Relations Department

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt, İstanbul - Türkiye

Tel: 0 212 440 00 00/10054

Faks: 0 212 440 00 58-59

iubasin@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk

 

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu

International Academic Relations Committee

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi, 34119 Beyazıt, İstanbul - Türkiye

0212 440 00 51 / 10242

intacrel@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/uaik/index.php

 

FAKÜLTELER / FACULTIES

 

İstanbul Tıp Fakültesi

Istanbul Faculty of Medicine

Çapa Yerleşkesi

Turgut Özal Cad. 34390 Çapa - İstanbul

0212 631 13 49

itf-dekanlik@istanbul.edu.tr

http://www.istanbul.edu.tr/itf/

 

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt - İstanbul

0212 440 01 05

hukuk_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/hukuk

 

Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters

Beyazıt Yerleşkesi

Ordu Cad. No: 196,

34459 Beyazıt - İstanbul

0212 455 57 00/15643

edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr

www.iu.edu.tr/edebiyat/edebiyat

 

Fen Fakültesi

Faculty of Sciences

Beyazıt Yerleşkesi

34134 Vezneciler - İstanbul

0212 522 08 06

0212 455 57 00/15200-15201

fen_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/fen

 

İktisat Fakültesi / Faculty of Economics

Beyazıt Yerleşkesi

34452, Beyazıt - İstanbul

0212 440 01 50–440 01 51

440 00 00/11400

iktisat_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/iktisat

 

Orman Fakültesi / Faculty of Forestry

Bahçeköy Yerleşkesi

34473 Bahçeköy-Sarıyer - İstanbul

0212 226 18 13

orman_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/orman

 

Eczacılık Fakültesi

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Beyazıt Yerleşkesi 34116 Beyazıt - İstanbul

0212 440 02 50

0212 440 00 00 / 13400

ecza_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/eczacilik

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

İstanbul Tıp Fakültesi

34390 Çapa - İstanbul

0212 414 25 65

dishek_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/dishekimligi

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahpasa Faculty of Medicine

Cerrahpaşa Yerleşkesi

34098 Cerrahpaşa - İstanbul

0212 632 00 22/27

ctf_dekan@istanbul.edu.tr

www.ctf.istanbul.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

Avcılar Yerleşkesi

34850 Avcılar - İstanbul

0212 473 70 01/02

muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr

www.muh.istanbul.edu.tr

 

İşletme Fakültesi

Faculty of Business Management

Avcılar Yerleşkesi

34850 Avcılar - İstanbul

0212 590 47 47

473 70 70/18247–18250

isletme@istanbul.edu.tr

www.isletme.istanbul.edu.tr

 

Veteriner Fakültesi

Faculty of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi

34850 Avcılar - İstanbul

0212 473 72 01

ivf_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Faculty of Political Sciences

Beyazıt Yerleşkesi

34116 Beyazıt - İstanbul

0212 440 02 01

sbf_dekan@istanbul.edu.tr

www.sbf.istanbul.edu.tr

 

İletişim Fakültesi

Faculty of Communications

Beyazıt Yerleşkesi

Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt - İstanbul

0212 440 03 02

440 00 00/12603

iletisim_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/iletisim

 

Su Ürünleri Fakültesi

Faculty of Fisheries

Beyazıt Yerleşkesi

Ordu Cad. No: 200,

34470 Laleli - İstanbul

0212 514 03 88

suurunleri_dekan@hotmail.com

www.istanbul.edu.tr/suurunleri

 

İlahiyat Fakültesi 

Faculty of Divinity

Beyazıt Yerleşkesi

Baba Hasan Âlemi Mah. Kavalalı Sok.

A-Blok 34260 Fatih - İstanbul

0212 532 60 64 / 0212 532 60 20

ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/ilahiyat

 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Hasan Ali Yucel Teacher Training Faculty

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.

34452 Beyazıt - İstanbul

0212 440 03 36

hay_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/hay

 

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Open and Distance Education Faculty

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.

34452 Beyazıt - İstanbul

0212 440 00 00 (13111)

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Medical Science

Bakırköy Yerleşkesi

Demirkapı Cad. Karabal Sok.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçesi İçi

34740 Bakırköy - İstanbul

0212 660 11 25/27613

 

Hemşirelik Fakültesi

Faculty of  Nursing

Şişli Yerleşkesi

Abide-i Hürriyet Cad. Şişli - İstanbul

0 212 440 00 00 / 27010

 

ENSTİTÜLER / INSTITUTES

 

Adli Tıp Enstitüsü

Institute of Forensic Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi

34303 Cerrahpaşa - İstanbul

0212 414 30 00/22803

adlitip@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli

 

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü

Institute of Lung Diseases and Tuberculosis

Beyazıt Yerleşkesi

0212 414 30 30

akciger@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/akciger

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Institute of Ataturk’s Principles and Reforms

Beyazıt Yerleşkesi

Horhor Cad. Kavalalı Sokağı 5/4,

34260 Fatih - İstanbul

0212 440 03 66

ata.enst@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk

 

Avrasya Enstitüsü

Institute of Eurasia Archaeology

Beyazıt Yerleşkesi

Kimyager Derviş Paşa Sok. No: 36

Beyazıt, Eminönü / İstanbul

0212 455 57 00

avrasya@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/avrasya

 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Institute of Child Health

Çapa Yerleşkesi, Çapa - İstanbul

0212 631 09 93/525 25 15

cocuksag_ens@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ cocuksagligi

 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Institute of Experimental Medicine

Çapa Yerleşkesi

Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa - İstanbul

0212 414 22 29 – 414 22 30

detam@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/detae

 

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Institute of Maritime Sciences and Management

Beyazıt Yerleşkesi, Müşküle Sok. No: 1

34470 Vefa - İstanbul

0212 528 25 39

zyy@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ denizbilimleri

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Institute of Science

Beyazıt Yerleşkesi

Bozdoğan Kemeri Cad. No:6

İşitme Engelliler Okulu Yanı

Vezneciler - İstanbul

0212 440 00 00 - 14080/81

fenbilimler@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri

 

İşletme İktisadi Enstitüsü

Institute of Business Economy

Avcılar Yerleşkesi, 34840 Avcılar - İstanbul

0212 591 59 64

iie@istanbul.edu.tr

www.iie.istanbul.edu.tr

 

Kardiyoloji Enstitüsü

Institute of Cardiology

Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul

0212 459 20 21/29113

kardiyoloji@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/kardiyoloji

 

Muhasebe Enstitüsü

Institute of Accountancy

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi 34320 Avcılar - İstanbul

0212 473 71 44

muhasebee@istanbul.edu.tr

www.muhasebe.istanbul.edu.tr/site/

 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Neurological Sciences Institute

0212 440 00 00/21747

norobil@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ norolojikbilimler/norolojikbilimler.htm

Onkoloji Enstitüsü

Institute of Oncology

Çapa Yerleşkesi

34390 Çapa - İstanbul

0212 635 99 21/34001-34002

www.istanbul.edu.tr/enstituler/onkoloji

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Institute of Medical Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi

34303 Cerrahpaşa - İstanbul

0212 632 01 36

saglikbil@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/saglik

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Institute of Social Sciences

Beyazıt Yerleşkesi

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı

Derya Sok. 34452 Beyazıt - İstanbul

0212 440 03 44

sbe@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ sosyalbilimler

 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Institute of Turcology

Beyazıt Yerleşkesi

Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/4

34260 Fatih-İstanbul

0212 631 31 04/26654

turkiyat@istanbul.edu.tr

 

YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

School of Jurisprudence

Beyazıt Yerleşkesi, 16 Mart Şehitler Cad. No: 20, Vezneciler - İstanbul

0212 520 75 87

adalet_myo@istanbul.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of Physical Education and Sports

Avcılar Yerleşkesi

34850 Avcılar - İstanbul

0212 473 7070/18750

bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden

 

Devlet Konservatuarı

Istanbul University State Conservatory

Kadıköy Yerleşkesi

Rıhtım Cad. 81300 Kadıköy - İstanbul

0216 418 12 30 – 418 76 39

konserweb@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ konservatuar

 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Forestry

Bahçeköy Yerleşkesi

Bahçeköy 34390 Sarıyer - İstanbul

0212 226 11 00/25203

orman_dekan@istanbul.edu.tr

www.orman.istanbul.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health ServicesCerrahpaşa Yerleşkesi

34303 Cerrahpaşa - İstanbul

0212 414 30 30/22076

saglik_myo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ saglikhizmetleri

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. 34452 Beyazıt / İstanbul

0212 440 03 52/14340

sbmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ sosyalbilimler

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Technical Sciences

Avcılar Yerleşkesi

34850 Avcılar - İstanbul

0212 473 70 78/18505

tbmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ teknikbilimler

 

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu

School of Transportation and Logistics

Avcılar Yerleşkesi

İşletme Fakültesi Binası

34850 Avcılar - İstanbul

0 212 473 70 70/19200

ulastirmayo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/ulastirma

 

Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar - İstanbul

0212 473 70 70/ 17101-17117

vetmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ veteriner

 

BÖLÜMLER / DEPARTMENTS

 

Enformatik Bölümü

Department of Informatics

Beyazıt Yerleşkesi

16 Mart Şehitleri Cad. No: 22/24

Vezneciler - İstanbul

0212 440 00 00 / 14055

enformatik@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/enformatik/

 

Güzel Sanatlar Bölümü

Department of Fine Arts

Beyazıt Yerleşkesi

Kuyucu Murat Paşa Medresesi

34459 Vezneciler - İstanbul

0212 440 00 00 / 16838

guzelsan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat

 

Yabancı Diller Bölümü

Department of Foreign Languages

Beyazıt Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü

Kirazlı Mescit Sok. No: 31

34470 Süleymaniye - İstanbul

0212 440 00 00 / 26114

lang@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/yabancidil

 

 


Post date: 2011-08-11 06:28:54
Post date GMT: 2011-08-11 06:28:54
Post modified date: 2013-04-17 13:58:24
Post modified date GMT: 2013-04-17 10:58:24

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com