İletişim

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İSTANBUL ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK
İSTANBUL UNIVERSITY RECTORATE
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
Tel: 0 212 440 00 00
Faks: 0 212 440 00 10
iubilgi@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Press and Public Relations Department

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
Tel: 0 212 440 00 00/10054
Faks: 0 212 440 00 58-59
iubasin@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk

 

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
International Academic Relations Committee

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi, 34119 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
0212 440 00 51 / 10242
intacrel@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/uaik/index.php

 

FAKÜLTELER / FACULTIES

 

İstanbul Tıp Fakültesi
Istanbul Faculty of Medicine

Çapa Yerleşkesi
Turgut Özal Cad. 34390 Çapa – İstanbul
0212 631 13 49
itf-dekanlik@istanbul.edu.tr

http://www.istanbul.edu.tr/itf/

 

Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 01 05
hukuk_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/hukuk

 

Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters
Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 196,
34459 Beyazıt – İstanbul
0212 455 57 00/15643
edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr

www.iu.edu.tr/edebiyat/edebiyat

 

Fen Fakültesi
Faculty of Sciences
Beyazıt Yerleşkesi
34134 Vezneciler – İstanbul
0212 522 08 06
0212 455 57 00/15200-15201
fen_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/fen

 

İktisat Fakültesi / Faculty of Economics
Beyazıt Yerleşkesi
34452, Beyazıt – İstanbul
0212 440 01 50–440 01 51
440 00 00/11400
iktisat_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/iktisat

 

Orman Fakültesi / Faculty of Forestry
Bahçeköy Yerleşkesi
34473 Bahçeköy-Sarıyer – İstanbul
0212 226 18 13
orman_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/orman

 

Eczacılık Fakültesi
Faculty of Pharmaceutical Sciences

Beyazıt Yerleşkesi 34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 02 50
0212 440 00 00 / 13400
ecza_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/eczacilik

 

Diş Hekimliği Fakültesi
Faculty of Dentistry

İstanbul Tıp Fakültesi
34390 Çapa – İstanbul
0212 414 25 65
dishek_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/dishekimligi

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpasa Faculty of Medicine

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34098 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 632 00 22/27
ctf_dekan@istanbul.edu.tr

www.ctf.istanbul.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 01/02
muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr

www.muh.istanbul.edu.tr

 

İşletme Fakültesi
Faculty of Business Management

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 590 47 47
473 70 70/18247–18250
isletme@istanbul.edu.tr

www.isletme.istanbul.edu.tr

 

Veteriner Fakültesi
Faculty of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 72 01
ivf_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Faculty of Political Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 02 01
sbf_dekan@istanbul.edu.tr

www.sbf.istanbul.edu.tr

 

İletişim Fakültesi
Faculty of Communications

Beyazıt Yerleşkesi
Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak
34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 02
440 00 00/12603
iletisim_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/iletisim

 

Su Ürünleri Fakültesi
Faculty of Fisheries

Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 200,
34470 Laleli – İstanbul
0212 514 03 88
suurunleri_dekan@hotmail.com

www.istanbul.edu.tr/suurunleri

 

İlahiyat Fakültesi 
Faculty of Divinity
Beyazıt Yerleşkesi
Baba Hasan Âlemi Mah. Kavalalı Sok.
A-Blok 34260 Fatih – İstanbul
0212 532 60 64 / 0212 532 60 20
ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/ilahiyat

 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yucel Teacher Training Faculty

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 36
hay_dekan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/hay

 

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Open and Distance Education Faculty
Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 00 00 (13111)

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faculty of Medical Science

Bakırköy Yerleşkesi
Demirkapı Cad. Karabal Sok.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçesi İçi
34740 Bakırköy – İstanbul
0212 660 11 25/27613

 

Hemşirelik Fakültesi
Faculty of  Nursing

Şişli Yerleşkesi
Abide-i Hürriyet Cad. Şişli – İstanbul
0 212 440 00 00 / 27010

 

ENSTİTÜLER / INSTITUTES

 

Adli Tıp Enstitüsü
Institute of Forensic Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 414 30 00/22803
adlitip@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli

 

Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Institute of Lung Diseases and Tuberculosis

Beyazıt Yerleşkesi
0212 414 30 30
akciger@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/akciger

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Institute of Ataturk’s Principles and Reforms

Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sokağı 5/4,
34260 Fatih – İstanbul
0212 440 03 66
ata.enst@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk

 

Avrasya Enstitüsü
Institute of Eurasia Archaeology

Beyazıt Yerleşkesi
Kimyager Derviş Paşa Sok. No: 36
Beyazıt, Eminönü / İstanbul
0212 455 57 00
avrasya@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/avrasya

 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Institute of Child Health

Çapa Yerleşkesi, Çapa – İstanbul
0212 631 09 93/525 25 15
cocuksag_ens@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ cocuksagligi

 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Institute of Experimental Medicine

Çapa Yerleşkesi
Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa – İstanbul
0212 414 22 29 – 414 22 30
detam@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/detae

 

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Institute of Maritime Sciences and Management

Beyazıt Yerleşkesi, Müşküle Sok. No: 1
34470 Vefa – İstanbul
0212 528 25 39
zyy@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ denizbilimleri

 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science

Beyazıt Yerleşkesi
Bozdoğan Kemeri Cad. No:6
İşitme Engelliler Okulu Yanı
Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00 – 14080/81
fenbilimler@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri

 

İşletme İktisadi Enstitüsü
Institute of Business Economy

Avcılar Yerleşkesi, 34840 Avcılar – İstanbul
0212 591 59 64
iie@istanbul.edu.tr

www.iie.istanbul.edu.tr

 

Kardiyoloji Enstitüsü
Institute of Cardiology

Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul
0212 459 20 21/29113
kardiyoloji@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/kardiyoloji

 

Muhasebe Enstitüsü
Institute of Accountancy

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi 34320 Avcılar – İstanbul
0212 473 71 44
muhasebee@istanbul.edu.tr

www.muhasebe.istanbul.edu.tr/site/

 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Neurological Sciences Institute

0212 440 00 00/21747
norobil@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ norolojikbilimler/norolojikbilimler.htm


Onkoloji Enstitüsü

Institute of Oncology
Çapa Yerleşkesi
34390 Çapa – İstanbul
0212 635 99 21/34001-34002
www.istanbul.edu.tr/enstituler/onkoloji

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Institute of Medical Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 632 01 36
saglikbil@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/saglik

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı
Derya Sok. 34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 44
sbe@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/enstituler/ sosyalbilimler

 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Institute of Turcology

Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/4
34260 Fatih-İstanbul
0212 631 31 04/26654
turkiyat@istanbul.edu.tr

 

YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

 

Adalet Meslek Yüksekokulu
School of Jurisprudence

Beyazıt Yerleşkesi, 16 Mart Şehitler Cad. No: 20, Vezneciler – İstanbul
0212 520 75 87
adalet_myo@istanbul.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
School of Physical Education and Sports

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 7070/18750
bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden

 

Devlet Konservatuarı
Istanbul University State Conservatory

Kadıköy Yerleşkesi
Rıhtım Cad. 81300 Kadıköy – İstanbul
0216 418 12 30 – 418 76 39
konserweb@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ konservatuar

 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Forestry

Bahçeköy Yerleşkesi
Bahçeköy 34390 Sarıyer – İstanbul
0212 226 11 00/25203
orman_dekan@istanbul.edu.tr

www.orman.istanbul.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 414 30 30/22076
saglik_myo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ saglikhizmetleri

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Social Sciences

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. 34452 Beyazıt / İstanbul
0212 440 03 52/14340
sbmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ sosyalbilimler

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Technical Sciences

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 78/18505
tbmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ teknikbilimler

 

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
School of Transportation and Logistics

Avcılar Yerleşkesi
İşletme Fakültesi Binası
34850 Avcılar – İstanbul
0 212 473 70 70/19200
ulastirmayo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/ulastirma

 

Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 70/ 17101-17117
vetmyo@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ veteriner

 

BÖLÜMLER / DEPARTMENTS

 

Enformatik Bölümü

Department of Informatics
Beyazıt Yerleşkesi
16 Mart Şehitleri Cad. No: 22/24
Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00 / 14055
enformatik@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/enformatik/

 

Güzel Sanatlar Bölümü
Department of Fine Arts

Beyazıt Yerleşkesi
Kuyucu Murat Paşa Medresesi
34459 Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00 / 16838
guzelsan@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat

 

Yabancı Diller Bölümü

Department of Foreign Languages
Beyazıt Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü
Kirazlı Mescit Sok. No: 31
34470 Süleymaniye – İstanbul
0212 440 00 00 / 26114
lang@istanbul.edu.tr

www.istanbul.edu.tr/Bolumler/yabancidil

11/08/2011
65207 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00