This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export date: Mon Nov 20 15:29:26 2017 / +0000 GMT

Yönetim KuruluÜniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,

4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULU
Rektör - Başkan Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ADALET
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedat MURAT
Genel Sekreter - Raportör Metin KÜÇÜK
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ
İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halis Yunus ERSÖZ
Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sema YILDIRIM
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil GÜNEŞ
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah CENGİZ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydemir OKAY
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Meriç ALBAY
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.MÜRTEZA BEDİR
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil Dekanı Prof.Dr.Alper CİHAN
Sağlık Bilmleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Üye Prof. Dr.Zehreddin ASLAN
Üye Prof.Dr.Adnan YÜKSEL
Üye Prof. Dr. Hasan Rıza GÜVEN

 

 


Post date: 2011-08-11 06:43:59
Post date GMT: 2011-08-11 06:43:59
Post modified date: 2013-04-09 09:30:42
Post modified date GMT: 2013-04-09 06:30:42

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com