Senato

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar
1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
2- Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7- Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
8- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Rektör – Başkan Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ADALET
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedat MURAT
Genel Sekreter – Raportör Metin KÜÇÜK
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Arslan KAYA
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet CANATAR
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ
Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ
İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Kamil ŞENGÖNÜL
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Afife MAT
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sema YILDIRIM
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selmin AŞÇI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yakup TUNA
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem MANİSALI
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil GÜNEŞ
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyyal AK
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah CENGİZ
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Birsen ÖRS
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydemir OKAY
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç ALBAY
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen TİMUR
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mürteza BEDİR
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya GÜLER
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selehattin DİLİDÜZGÜN
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnihal KÜKEN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil Dekanı Prof.Dr.Alper CİHAN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Alper CİHAN
Sağlık Bilmleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
Hemşirelik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra ERDOĞAN
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zerrin YİĞİT
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Halil KOYUNCU
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK
Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İmdat ELMAS
Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Reşat APAK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Vekil Müdürü Prof. Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Uğur ÖZBEK
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Vekil Müdürü Prof. Dr. Nejat ÇIPLAK
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Oğuz ÇETİNKALE
Avrasya Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Bekir GÜNAY
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Fatma Gülay KIRBAŞLAR
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Lütfü ÇAKAR
Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Umay Banıçiçek FIRAT
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Devlet Konservatuvarı Müdür Prof. Dr. B. Sıddık Binboğa YARMAN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu M. Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
11/08/2011
19533 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00