İ.Ü. Hukuk Fakültesi Elektronik Dergi Sistemi

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergiler Hukuk Fakültesi Kütüphanesi tarafından taranmış ve elektronik ortama aktarılmıştır. Söz konusu dergilerdeki toplam 4057 adet açık erişimli makaleye ücretsiz olarak iüdergi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi başlıkları dağılımı aşağıdaki gibidir;

    Not: Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergilerin yeni sayıları çıktıkça taranarak elektronik ortama aktarılmaya devam edilecektir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nin yayımladığı diğer alanlardaki dergilere de http://journals.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

31 Ekim 2013
14802 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00