Kütüphane Duyuruları

 • Kütüphanemizde canlı müzik
 • İÜ Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Yenilendi
 • Güney Doğu Avrupa Projesi kapsamında bağışlanan kitaplar hizmete hazırdır.
 • “İ.Ü. Hukuk Fakültesi Elektronik Dergi Sistemi hizmete hazır.”
  • İ.Ü. Hukuk Fakültesi Elektronik Dergi Sistemiİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergiler Hukuk Fakültesi Kütüphanesi tarafından taranmış ve elektronik ortama aktarılmıştır. Söz konusu dergilerdeki toplam 4057 adet açık erişimli makaleye ücretsiz olarak iüdergi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi başlıkları dağılımı aşağıdaki gibidir;

   Not: Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergilerin yeni sayıları çıktıkça taranarak elektronik ortama aktarılmaya devam edilecektir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nin yayımladığı diğer alanlardaki dergilere de iüdergi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 • “İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu hizmete hazır”
  • İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Basılı ve Dijital Nadir Eserler KoleksiyonuKütüphanemizin koleksiyonunda önemli bir yere sahip olan nadir eserlerimiz 3244 adettir. Bunlardan 2698’i taranmış ve Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi’ne aktarılmıştır. Katalog tarama alanında materyale ait sınıflama, demirbaş, bölüm vb. bilgilerden hareketle aranılan materyale ulaşılabilmektedir. Bulunan nadir eserin PDF formatındaki tam metin taranmış hali “e-yayın için tıklayın” sekmesinden bilgisayarınıza indirebilmektedir.
31 Ekim 2013
6521 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00