Fakültede Yaşam

KAMPUSUlaşım

Yurtlar

Burslar

Sağlık Hizmetleri

Yemek

Sosyal Faaliyetler

Öğrenci Kulüpleri

Mezuniyet Sonrası


KAMPUS
Türkiye’de; üniversite denildiğinde, haklı olarak, akla gelen yegâne yapı, şehrin yedi tepesinden biri üzerine kurulu, hem Marmara’ya hem de Haliç’e, tam tepeden bakan, yıllarca üniversiteye ve üniversitelilere beşiklik eden, Beyazıt Meydanının ortasındaki mağrur İstanbul Üniversitesinin ana girişi, daha bilinen adıyla Beyazıt Kapısı gelir. Kapının iki yanında, yapılırken girişin nizamiye karakolu olarak planlanan ve bir dönem bu amaca hizmet eden iki simetrik bina bulunur. Bunlardan birisi; bugün, “İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü” olarak, diğeriyse Üniversitenin sosyal tesislerinden  “Profesörler Evi”olarak hizmet vermektedir.Devasa kapıdan geçilerek  girildiğindeyse kampüse, insanları İstanbul’da az rastlanan bir manzara  karşılar. Beyazıt Kapısından, Merkez Binaya doğru, yaşlı ağaçlarca örtülmüş yol, yolun sonundaysa tüm ihtişamıyla merkez bina  ve Türk Gençliğinin Ata’sına minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olarak 1955′de yaptırdığı Atatürk heykeli yer alır. Bu yol, pek çok İstanbul Üniversiteli için alelade bir yoldan öte, hayatlarının en keyifli, anlamlı ve unutulmaz yıllarının yaşandığı Üniversitenin, kısa; ama, derin bir özetidir. Zira, pek çoğu o keyifli yıllara, bahçenin beyaza boyandığı kışlara, akasyaların ve çınar yapraklarının yere döküldüğü sonbaharlara, hayatın yeniden başladığı baharlara, sıcak yazlara, ömürlük dostluklara, ölümsüz aşklara; ilk kez, bu yolda merhaba  demiştir.
Merhaba denilen hayatın yeniden başlangıç adresidir adeta…
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tüm idari ve akademik birimleriyle üniversitenin Beyazıt Merkez Kampusünde yeralmaktadır. Fakültenin idari ve akademik birimleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Harbiye Nezareti olarak yapılan ve kullanılan, bugün Merkez Bina olarak bilinen üç katlı yapı ile bu binaya bir “U” harfinin iki kolu biçiminde eklenen, 1950′lerde yapımı tamamlanan iki blokta faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Dekanlığı; halen, merkez binanın ikinci katında yeralmaktadır. Bu iki bloktan ilki; dershaneler bloğu olarak bilinmekte, lisans eğitiminin sürdürüldüğü ve tamamına Fakültemizin emekli hocalarının adının verildiği toplam sekiz amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci işleri bürosu,
öğrencilerin boş zamanlarını geçirebilecekleri kantin, imkanlar ölçüsünde öğrenci klüplerine tahsis edilen odalar da bu blokta yer almaktadır.Dershaneler bloğunun tam karşısında enstitüler bloğu dediğimiz öğretim üye ve yardımcılarının odaları ile fakülteye bağlı araştırma ve uygulama merkezlerinin bulunduğu ikinci blok yeralır. Birinci katında; fakülte sekreterliği, personel bürosu, muhasebe bürosu, Avrupa Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin bulunduğu binanın ikinci katında, Ceza Hukuku ve Kriminoloji, Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezleri yer almaktadır.
Her iki bloğun arasında ise üniversite yıllarının uzun bir bölümünün geçirileceği havuzlu bahçe yeralır. Arka cephesinde; merkez binanın sağ ve solunda, dershanelerin, enstitülerin yeraldığı bu alanda ise tanışmaların, tartışmaların, bahar aylarında sere serpe çimlere uzanmaların, ilan-ı aşkların, ağlaşmaların, paylaşmaların, dertleşmelerin, ayrılıkların, yıl içinde kaçılan derslerin, yıl sonunda sınav öncesi son telaşların, şarkıların ve mezuniyet haberiyle havalara uçmaların adresidir. Bir de; İstanbul’da olduğunuzu anlamanın en keyifli yoludur. Zira, bahçenin gördüğü doyumsuz Süleymaniye, arkasında Galata ve Taksim bunların hepsinin önünde Haliç, sağında da Boğaz manzarası yeralır ve tüm bunları seyrederek geçirilen baharlar genelde sınav döneminin yıpratıcı telaşının habercisidir.Enstitüler bloğunun önünde fakülte kütüphanesi yer almaktadır. Yapılışı sırasında; projesinin, bir yarışmayla çizdirildiği kütüphane girişinden, okuma salonuna kadar; bir mimari zerafet anıtı, içinde barındırdığı kitaplarla, mütevazi bir ifadeyle, Türkiye’nin en hatırı sayılır hukuk kütüphanesidir.Merkez kampusün sağ uç köşesinde, fakültemizle beraber merkez kampüsteki diğer fakültelere de, hizmet veren Turan Emeksiz yemekhanesi, Merkez Binanın sağında da öğrenciler için hazırlanmış basketbol ve futbol sahaları yer almaktadır. ULAŞIM

Üniversite Kampüsünün; İstanbul’un ulaşım merkezlerine yakın olması, ulaşım sorununu önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Beyazıt ve Vezneciler’de bulunan İETT merkez durakları, İstanbul’un Avrupa yakasının önemli bir bölümüne tek vasıtayla gitme imkânını öğrencilere sağlamaktadır. Anadolu yakası ve Avrupa
yakasının boğaz kıyılarında yerleşik diğer semtleri için Eminönü- Zeytinburnu arasında çalışan cadde tramvayı, Aksaray- Atatürk Havalimanı arasındaki hafif metro hattı trafik sorununu ciddi ölçüde çözmektedir.

YURTLAR

İstanbul dışından fakültemize gelen öğrencilerimizin; gerek gelmeden önce, gerek geldikten sonra yaşadıkları en önemli sorunlar arasında, barınma sorunu yer almaktadır. Gerek öğrencilerimiz, gerekse aileleri için, İstanbul gibi bir metropolde barınma sorununu çözmek, ciddi maddi ve manevi külfetleri beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz barınma sorununun çözümü amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kimi mevcut yurtlar, üniversite yönetimi altına alınmış ve bazı yeni yurtlar yapılmıştır. Ancak; henüz, Beyazıt Kampusünde eğitim görmekte olan öğrenciler için üniversiteye ait bir yurt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, üniversite çevresinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı pek çok yurt bulunmaktadır. Fakültemiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkilileriyle gerekli bağlantılar kurularak, öğrencilerimiz mağdur edilmemektedir. Kampüs çevresinde bulunan Vezneciler ve Çemberlitaş Kız, Edirnekapı ve Kadırga Erkek Öğrenci Yurtları ile Atatürk Öğrenci Sitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına hizmet eden yurtlardır.

BURSLAR

Gerek Üniversite yönetimimiz, gerekse Fakültemiz başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerinin maddi olarak desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öğrencilerine Üniversite olanaklarından ve Üniversiteyle bağlantılı vakıflar
aracılığıyla burslar vermektedir. Fakültemizde faaliyet gösteren vakıflar ve bu vakıflarca verilen burslar aşağıda ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. Bu vakıfların tamamı için, burs başvuruları; Ekim ayının ilk haftasında, Fakültemiz
enstitüler bloğunun giriş katında bulunan Vedat Ardahan Vakfı Müdürlüğüne yapılmakta ve başvuru sonrası süreç tez elden Fakültemiz burs komisyonunca yürütülmektedir.Fakültemiz çatısı altında ya da fakültemizle bağlantılı olarak faaliyet gösterenvakıflar:Vedat Ardahan Vakfı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

Tahir Taner Vakfı

Kemal Halil Tanır Vakfı

Tinçel Kültür Vakfı

Fakültemiz dışında, Üniversite Rektörlüğümüzde geçtiğimiz yıl tüm üniversitede 8 ay süresince 2000 öğrenciye, üniversitemiz çatısında Dr. Ziya Gün Vakfı, 170 öğrenciye 12 ay boyunca burs vermektedir. Burs miktarının ve öğrenci sayılarının her geçen yıl daha da artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin; her türlü sağlık hizmetleri, Üniversitemiz Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı Mediko Sosyal birimlerinde verilmektedir. 1961 yılından beri Üniversite bünyesinde hizmet veren ve sayıları 5 olan Mediko Sosyal Birimi bulunmaktadır. Bu birimle tam donanımlı bir hastane gibi çalışmaktadır. Fakültemiz öğrencileri Beyazıt’da bulunan mediko sosyal biriminden yararlanabilmektedirler. Öğrencilerimiz bu birimlerden sembolik bir ücret karşılığında nitelikli ve çağdaş sağlık hizmeti almakta, tedavi için gerekli ilaçları da yine % 20′ lik katkı payını ödeyerek bu birimden temin etmektedirler.

1998 yılında uygulanmaya başlanan yeni sistemle artık sağlık güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin aileleri de, mediko sosyallerden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. Bu durumda olan öğrencilerimizin mediko sosyallere başvurmaları yeterlidir.

Mediko Sosyalde giderilemeyen ya da daha uzun süreli tedaviyi gerektiren rahatsızlıklardaysa öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesine bağlı İstanbul Tıp Fakültesi ya da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edilerek tedavileri
sağlanmaktadır.


POSTANE

Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın da içinde bulunduğu Beyazıt Kampusünün Ana Giriş Kapısından içeri girildikten hemen sonra sağ tarafta postane yer almaktadır. Çalışma saatleri hafta içi: 08:30-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasındadır.
Hafta sonları faaliyet göstermemektedir. Kampüsün dışında ise, öğrencilerin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ankesörlü telefonlar yer almaktadır.


BANKAMATİKLER

Beyazıt Merkez Kampus Ana Giriş Kapısı’nın sağ tarafında İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Akbank’ a ait ATM’ler bulunmaktadır.


YEMEK

Öğrencilerimizin merkez kampuste bulunan Turan Emeksiz Yemekhanesinden, son derece ekonomik fiyatlarla, sağlıklı gıdalarla beslenerek yararlanmaları mümkündür. Ekim ayında açılan yemekhanemiz Temmuz ayına kadar öğlenleri hizmet verdiği gibi sabahları kahvaltı, akşamları da akşam yemeği hizmeti vermektedir.


SOSYAL FAALİYETLER

 


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

 

İyi bir hukuk eğitiminin ve iyi hukukçu yetiştirmenin sadece kaliteli teknik hukuk bilgisinin verilmesiyle sağlanamayacağının bilincinde olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetleri; gerek onlar için, gerekse fakülte için, bir kazanç olarak görmektedir. Zira, iyi bir hukukçunun, hukuk dışındaki toplumsal bilimlerin tümünde bir bilgi birikimine ulaşmış olması gerekir. Hukukçu; psikolojiden  sosyolojiye, antropolojiden ekonomiye kadar, toplumsal bilimlerle ilgili olmalıdır. Hukukçunun, hukuk biliminde yetkinliğe ulaşabilmesi için, toplumsal bilimlerin diğer alanlarında bilgi birikimi, sağlam bir muhakemesi, matematik algılaması ve nihayet felsefesiyle sorguladığı bir dünya görüşü bulunmalıdır. Bu gerçeklerden hareketle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi pek çok farklı alanda öğrenci
kulüplerinin açılmasını ve faaliyet göstermesini, öğrencilerinin yetişmesinde ve ideal bir üniversite atmosferinin sağlanması için zorunlu görmektedir.

Fakültemizde kurulu öğrenci kulüpleri, kendi belirledikleri bir danışman öğretim üyesi ile Dekanlığımıza başvurmakta ve faaliyete başlamaktadır. Halen; faaliyet gösteren kulüplerimizin bir bölümü, aşağıda da  görülebileceği gibi belirli alanlarda faaliyet gösterirken, diğer bir bölümüyse daha geniş alanlarda sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıllarda pek çok başarılı konferans, panel, söyleşi, imza günleri, tanışma toplantıları, geziler, arışmalar, kurslar, spor etkinlikleri, dergiler, yıllık ve balo düzenlenmesi gibi etkinliğe imza atan kulüplerimizin yeni öğrencilerimizin katacağı heyecan ve güçle fakültemize değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Halen fakültemizde faaliyet gösteren kulüpler şunlardır;

 1. KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ
 2. HUKUKSAL ANALİZLER KULÜBÜ
 3. DANS KULÜBÜ
 4. GENÇ HUKUKÇULAR KULÜBÜ
 5. GÖSTERİ SANATLARI KULÜBÜ
 6. KURAMSAL HUKUK ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
 7. FİKİR VE SANAT KULÜBÜ
 8. EVRENSEL HUKUK KULÜBÜ GLC
 9. CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ
 10. ANADOLU HUKUK KULÜBÜ
 11. ILSA ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ

Bütün öğrencilerimiz bu kulüplere üye olarak faaliyet  gösterebilecekleri gibi kendi arkadaşlarıyla birlikte kuracakları yeni kulüplerle fakültemizin sosyal yaşamına yeni renkler katabilirler.

 


MEZUNİYET SONRASI


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

Pekçok köklü eğitim kurumunda olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de mensuplarıyla bağlarını kopartmamak ve mezuniyet sonrası yaşamlarında kurumlarıyla ilgilerini devam ettirmek amacıyla bir Mezunlar Derneğine ihtiyaç duymuş; ancak, bu ihtiyaç uzun yıllar kurumsallaşmaksızın bireysel çabalarla giderilmeye çalışılmıştır. Nihayet 2000 yılında bu derece köklü bir kurumun mezunları arasında bağları korumak, onların fakülteyle olan ilgilerini artırmak ve daha işlevsel hale getirmek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği kurulmuştur.

Dernek kurulur kurulmaz fakülteye ne yönde katkıda bulunabileceğinin çabası içerisine girmiş ve ilk etapta tadilat ihtiyacı had safhada olan ve üniversitenin mali imkansızlıkları nedeniyle bir türlü yaptırılamayan Fakültemiz kütüphanesinin yenilenmesi işine başlamıştır. Oldukça ciddi meblağlara ulaşan onarım gideri kısa sürede dernek üyeleri tarafından temin edilerek fakülte kütüphanesi adeta yeniden inşa edilmiş, ayrıca bilgisayar sisteminin de faaliyete sokularak modenizasyonu sağlanmıştır. Mezunlar derneğinin çabası ile öğrenciler için de kütüphanede bir bilgisayar sistemi hazırlanarak hizmete sokulmuştur. Bu sistem; halen,  öğrencilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Dernek; fakültemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine de, imkanları ve talepler ölçüsünde maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen ve ILSA Uluslararası Hukuk Kulübümüzün Türkiye’yi temsil ettiği farazi mahkeme yarışması için kaynak sağlamış ve yarışmaya katılan arkadaşlara maddi manevi destek olmuştur.

Fakültemizde yürütülen akademik ve bilimsel faaliyetlere de destek sağlayan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezinin yayını olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni’nin yayınlanmasını sağlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen Hakim ve savcıların meslek içi eğitim amaçlı mübadelesi programı çerçevesinde Amerika’ya gidecek hakim ve savcılarımıza derleme niteliğinde bir çeviri çalışması dernek üyelerinin yoğun çalışmalarıyla hazırlanmış ve sunulmuştur. Görüldüğü gibi ve bundan sonra da görüleceği gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği  Fakültemiz için önemli bir boşluğu doldurmuş, gerek fakültemizde gerekse hukuk camiamızda önemli çalışmalar sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son derece önemli maddi katkıları bir yana, mezunların fakültelerine gösterdiği vefa duygusunun yaşattığı manevi hazdan ötürü derneğe ve bu kapsamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini sunar. Ümid edilen o dur ki; yıllar önce fakülteden mezun olan mensuplarımızın bugün gösterdiği çabayı mevcut öğrencilerimizin de göstermesi ve Fakültelerini hiçbir zaman unutmamalarıdır.


İrtibat Adresi:

Akaretler, Süleyman Seba Caddesi Altınbaşak Apt. No:54 D:3 34330

Beşiktaş-İstanbul

Tel: 0 (212) 260 94 85 – 0 (212) 310 18 58

Faks: 0 (212) 310 18 99

e-mail: bilgi@iuhfmd.org.tr

28 Ağustos 2013
31317 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00