Kimlik – Paso – Diploma

KİMLİK İŞLEMLERİ
Öğrenci Kimlikleri Hakkında;Okulumuzu yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Okulumuzda öğrenimini devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğinin geçerliliğini devam ettirmektedir.Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1-Basın İlân Kurumu aracılığıyla Resmi İlân ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayii ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),

2-T.Halk Bankası İ.Ü Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi türk lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır.),

3-İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

Tüm bu evrakların Öğrenci Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.

PASO İŞLEMLERİ
Paso (İ.E.T.T.kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler;Öğrencilere Öğrenci Bürosu tarafından gerekli evraklar ilânla duyurulur.Paso (İ.E.T.T kartı ) Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1-Türkiye çapında okunan gazetelerden herhangi birisine verilen paso zayii ilanı (İlanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
2-İ.Ü.Hukuk Fakültesi Dekanlığına  hitaben yazılacak olan dilekçe,
3-1 Adet vesikalık fotoğraf,

Tüm bu evraklarla Öğrenci Bürosuna müracaat edildiğinde Paso Zayii belgesi alınarak İ.E.T.T.’ye Başvurulacaktır.

MEZUNİYET;

Mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci Bürosu’nun mezuniyet bölümüne en geç 1 ay (30 gün) içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini (TC. Kimlik No.lu)
2- Öğrenci kimliği*) Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz için de diplomalarının düzenlenmesinde T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdan sureti, bu yoksa T.C. Kimlik Numaralarını belirten bir dilekçe ile Okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİPLOMA KAYBEDİLMESİ HALİNDE;

Diplomasını kaybeden öğrenciye aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunması halinde bir defaya mahsus olmak üzere duplikata düzenlenir.

  1. a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu ve Noter tasdikli)
    b) Tirajı büyük 1 gazete ilanı
    c) Dilekçe

DİPLOMA TESLİMİ;

Diplomalar yemin edildikten sonra verildiğinden, diploma tesliminde yoğunluk yaşanmaması için; “Perşembe Günleri 10:00 -12:00 ve Cuma Günleri 14:00 -16:00”  saatleri arasında verilmektedir.
Not: Diploma  almaya gelen öğrencilerimizin kılık kıyafetlerine özen göstermeleri önemle rica olunur.

17 Temmuz 2013
21631 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00