Bilgi Edinme Başvuru

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

 

Bu konudaki şahsi başvurularınız için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyazıt – Eminönü – İSTANBUL adresine müracaat edebilirsiniz.

 Başvuru Formunu E-Posta yoluyla iletmek için : bilgiedinme@istanbul.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel:0 212 440 00 00 – 10054
Faks: 0 212 440 00 58 – 59
E-Posta: bilgiedinme@istanbul.edu.tr

 

15/08/2011
932 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00