Yönerge ve Yönetmelikler

İstanbul Üniversitesi Senatosunun 15.04.2010 tarihli “İstanbul Üniversitesi
Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi”
*İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi
*İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi
*Senato Kararı
*YÖK Uygunluğu
*Etik Kurul Yönergesi

15/08/2011
29406 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00