This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export date: Mon Nov 20 15:29:55 2017 / +0000 GMT

Öğrenci Konseyi{tab=Anasayfa}

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi

 

Amacımız:

 

Siyasetler üstü bir yaklaşımla, etik ilkelere, insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar bağlı, ve bunlardan taviz vermeden öğrencilerin sorunlarına çözümler üretmek, bu sorunları ilgili makamlara iletip ısrarla takip etmek ve hiçbir ideolojik baskı grubuna taviz vermeden, her görüşe ve her eğilime sonuna kadar açık kalarak ve saygı göstererek çalışmaktır.

 

{tab=Öğrenci Temsilcileri}

 

2010  2011 ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU

KURUMU ADI VE SOYADI ELEKTORNİK POSTA ADRESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ABDULBAKİ BİLEN abdulbakibilen@hotmail.com
HUKUK FAKÜLTESİ EMRE SOYER emresoyer111@hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLEK KASIRKA kasirka_dilek@hotmail.com
FEN FAKÜLTESİ HAZAL DESTİNA ALARCIN destina.hazal@gmail.com
İKTİSAT FAKÜLTESİ MUSTAFA ERSEN ERGUN mustafaersenergun@gmail.com
ORMAN FAKÜLTESİ MOHAMMAD AKTA m_akta_90@hotmail.com
ECZACILIK FAKÜLTESİ HAKAN CAN ecz.hakancan@gmail.com
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VOLKAN KIDIL uftade_87@hotmail.com
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YUNUS EMRE KAYA y-e-kaya@hotmail.com
İŞLETME FAKÜLTESİ SEYİT ALİ KOCA seyitalikoca@gmail.com
VETERİNER FAKÜLTESİ KAAN BURCU kaanburcu@hotmail.com
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FARUK BOZKURT farukbozkurt.16@gmail.com
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ERCAN ÇETİN cnt.ercan@gmail.com
İLETİŞİM FAKÜLTESİ MURAT PEHLİVAN pehlivan.murat@hotmail.com
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MEHMET ADIGÜZEL memofit1@hotmail.com
İLAHİYAT FAKÜLTESİ BEKİR KOÇ bekir_koc_55@hotmail.com
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ZEKİYE ERİNCİK zekiyerincik@gmail.com
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YUNUS ZOLAN yunuszolan@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AYŞEGÜL GÜRLER aysegul-gurler@hotmail.com
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SEMRA YILDIZ semrayildiz33@windowslive.com
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ABDULLAH DİKİCİ abdullahdikici@hotmail.com
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ BAŞAK KOCA kocabasak@hotmail.com
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İRFAN AYDIN irfan.aydin@hotmail.com
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ HASAN BURAK OĞUZ hbo_tr@yahoo.com
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ FATİH GÜÇLÜ fatihaliguclu@gmail.com
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ESTİTÜSÜ NİLAY AKÇA nilayakca@yahoo.com
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU GÖKHAN SEFİ turkobe@hotmail.com
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU OĞUZ KEMAL TURAN oguzkemalturan@hotmail.com
DEVLET KONSERVATUARI KÜRŞAT KARAMAN kursat-karaman@hotmail.com
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU SELİM YİPEK selim.tek23@hotmail.com
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SELİM UÇMAK selimucmak92@hotmail.com
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU NALİN YAMAN birkaranfil@hotmail.com
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUSTAFA ÇELEN mustafa@windowslive.com
MESLEK YÜKSEKOKULU ESRA ÜNAL esraunal34@gmail.com
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ONUR KERİM SARAÇ onurkerimsarac@hotmail.com

 

{tab=Yönetim Kurulu}

 

GÖREVİ ADI-SOYADI BÖLÜMÜ
BAŞKAN MUSTAFA ERSEN ERGUN İKTİSAT FAKÜLTESİ
BAŞKAN YARDIMCISI EMRE SOYER HUKUK FAKÜLTESİ
GENEL SEKRETER MURAT PEHLİVAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SAYMAN YUNUS EMRE KAYA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
BASIN-HAKLKA İLİŞKİLER VE BİLİŞİM SORUMLUSU BEKİR KOÇ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA GRUPLARI SORUMLUSU VOLKAN KIDIL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU ABDULBAKİ BİLEN İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM SORUMLUSU FARUK BOZKURT SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SORUMLUSU SEMRA YILDIZ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
DENETLEME KURULU
BAŞKAN ABDULLAH DİKİCİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÜYE YUNUS EMRE ZOLAN AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÜYE ZEKİYE ERİNCİK HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİVAN KURULU
BAŞKAN OĞUZ KEMAL TURAN ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
BAŞKAN YARDIMCISI SELİM YİPEK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
BAŞKAN YARDIMCISI KÜRŞAT KARAMAN DEVLET KONSERVATUARI

{tab=Yönetmelikler}

. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme

ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Resmi Gazete: 20 Eylül 2005 - 25942

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1   Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2   Bu Yönetmelik, yükseköğretim üst kurulları ile yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3   Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4   Bu Yönetmelikte geçen;

Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu,

Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,

Yükseköğretim Kurumu Akademik Birimleri: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerini,

Program: Bir yüksek öğretim kurumunun akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını,

Yükseköğretim Kurumunun Misyonu: Kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleri,

Yükseköğretim Kurumunun Vizyonu: Gelecekte ulaşmak istediği idealleri,

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu,

Yükseköğretim Kurumu Yıllık Değerlendirme Raporu: Bir yükseköğretim kurumunun, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'nun yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,

Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kurulu,

Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci birliğini,

Kalite Geliştirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,

Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini,

Stratejik Hedefler: Bir yükseköğretim kurumunun, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarını,

Performans: Bir yükseköğretim kurumunun, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini,

İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili kurumun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, ilgili kurumdan bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, kuruluş veya kurullarını,

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim kurumlarından bağımsız kurum, kuruluş veya kurulların, yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

Kalite Belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi,

Kalite Onayı ve Tanınma: Bir yükseköğretim kurumunun, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslar arası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kuruluşları tarafından kalitesinin tanınmasını,

Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini,

İyileştirme Eylem Planları: Bir yükseköğretim kurumunun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Komisyonun kuruluşu ve başkanı

Madde 5   Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarının her birinden en az bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'nun başkanı, Üniversitelerarası Kurul tarafından adı geçen komisyonun üyeleri arasından seçilir.

Komisyon üyelerinin görev süresi

Madde 6   Komisyon üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye, bir dönem daha seçilebilir. Ancak, iki dönemden fazla üyelik yapılamaz. İlk seçim döneminden sonraki her seçim döneminde, dokuz üyeden en az 1/3'i ve en fazla 2/3'si önceki dönem görev yapmış komisyon üyeleri arasından seçilerek Komisyonun çalışmalarında süreklilik sağlanır. Herhangi bir nedenle bu şart sağlanamazsa, Komisyon, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aynı usulle, yeni üyelerden oluşturulur. Yine herhangi bir sebeple boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Komisyonun görevleri

Madde 7   Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması ile ilgili stratejileri, süreçleri, usul ve esasları belirlemek, gerektiğinde güncellemek ve yükseköğretim kurumlarına bildirmek,

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenecek stratejiler, usul ve esaslar çerçevesinde, yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan yıllık değerlendirme raporlarını incelemek, inceletmek ve kendi hazırladığı veya hazırlatacağı yıllık Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporunu, yükseköğretim üst kurullarının başkanlıklarına sunmak,

c) Yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarından gelen kalite geliştirme çalışmaları arasından örnek uygulamaları, diğer yükseköğretim kurumları ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yükseköğretimde uluslararası karşılıklı tanınma ve kalite geliştirme çalışmalarına Yükseköğretim Kurulu adına katılmak ve bu çalışmaların ulusal düzeyde yürütülmesini sağlamak,

e) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, ulusal düzeyde yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütebilecek bağımsız kurum, kuruluş veya kurullara Yükseköğretim Kurulu tarafından "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"nin verilebilmesi için usul ve esasları belirlemek, bu kapsamda başvuruları incelemek ve onay için Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

f) Yükseköğretimde uluslararası karşılıklı tanınma çalışmaları kapsamında, uluslararası düzeyde "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütebilecek bağımsız, uluslararası kurum, kuruluş veya kurulların tescil belgelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması için usul ve esasları belirlemek,

g) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kurum, kuruluş veya kurulların, bu Yönetmelikte yer alan yetkilerini sürdürebilmeleri ve gerektiğinde bu yetkilerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından iptali için usul ve esasları belirlemek,

h) Yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile ilgili yapılacak her türlü düzenlemede Yükseköğretim Kuruluna destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Kalite değerlendirme ve geliştirme kurulu

Madde 8   Yükseköğretim kurumları kendi içlerinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu'nu oluştururlar. Bu kurulun üye sayısı ve üyeleri, ilgili yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından belirlenir. Kurul, başkan dahil, en az dokuz en fazla on sekiz kişiden oluşur. Kurul üyeleri arasında; en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, var ise bir enstitü müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü ile ilgili yükseköğretim kurumunun genel sekreteri ve öğrenci konseyi temsilcisi bulunur.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu başkanı

Madde 9   Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi rektör yardımcısı yapar.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu üyelerinin görev süresi

Madde 10   Her iki yılda bir, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinin 1/3'i ilgili yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilerek, yükseköğretim kurumunun tüm akademik birimlerinin zaman içinde bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı bulunduğu birimden yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri

Madde 11   Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

Akademik birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına katılımı

Madde 12   Bir yükseköğretim kurumunun akademik birimleri, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu'nun çalışmalarına destek verir. Kurulun yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik programlarının ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve performanslarını izler. Sonuçlarını ilgili yükseköğretim kurumunun Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu'na sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç Değerlendirme

İç değerlendirme süreci ve takvimi

Madde 13   Bir yükseköğretim kurumu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenen iç değerlendirme sürecine göre, yılda bir kez Ocak ve Şubat aylarında, bir önceki yılın, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen konuları içeren iç değerlendirme çalışmasını tamamlar ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'na gönderir.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, yükseköğretim kurumlarından gelen raporlara dayanarak Mart ve Nisan aylarında yıllık Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporunu oluşturur ve yükseköğretim üst kurullarının başkanlıklarına sunar.

İç değerlendirme kapsamı

Madde 14   Bir yükseköğretim kurumunun, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında değerlendirilir.

İç değerlendirme konuları

Madde 15   Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir:

a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda belirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri,

b) Akademik birimlerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi,

c) Yükseköğretim üst kurullarının veya Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği yükseköğretim kurumlarını kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin, bu hedeflerle ilgili performansın ve performans göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,

d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması,

e) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları,

f) Araştırma faaliyetleri ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri,

g) Bilişim ve akademik altyapı ( laboratuvar , kütüphane ve benzeri) hizmetleri,

h) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

i) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetleri,

j) Mezun yönetim ve izleme sistemi,

k) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri,

l) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri,

m) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalar,

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu yüksek- öğretim kurumlarının iç değerlendirme sürecini oluştururken bu konuları daha ayrıntılı olarak belirleyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dış Değerlendirme

Dış değerlendirme süreci ve takvimi

Madde 16   Bir yükseköğretim kurumu uygun gördüğü durumda, kendi iç değerlendirme sürecini, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen takvime göre, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip bağımsız bir kurum, kuruluş veya kurul ile birlikte yürütebilir.

Dış değerlendirme kapsamı ve konuları

Madde 17   Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen kapsamda, en az, bu Yönetmeliğin 15 inci maddede belirtilen konuları içerecek şekilde gerçekleştirilir. Dış değerlendirme yapılan bir yükseköğretim kurumunda o yıla ilişkin ayrıca bir iç değerlendirme yapılmaz.

Kalite belgesi ve geçerlilik süresi

Madde 18   Bir yükseköğretim kurumu, dış değerlendirme sonucuna göre ilgili kurumun kalite ve kalite geliştirme düzeyini gösteren "Kalite Belgesi"ni alabilir. Kalite belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Kalite belgesi, kurum bazında alınabileceği gibi bir yükseköğretim kurumunun akademik birim/birimleri veya akademik birimlerinin program/programları bazında da alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme Sonrası Çalışmalar ve Periyodik Gözden Geçirme

Stratejik planlama

Madde 19   Bir yükseköğretim kurumu her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç veya dış değerlendirme raporunu, kurum içi periyodik gözden geçirme sonuçlarını, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yıllık raporunu ve yükseköğretim üst kurullarının ilgili kararlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için stratejik planını hazırlar, iyileştirme eylem planlarını oluşturur ve yürütür.

İyileştirme eylem planları

Madde 20   Bir yükseköğretim kurumunda yapılan iç veya dış değerlendirme sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanların iyileştirilebilmesi için yükseköğretim kurumunun akademik birimleri veya programları tarafından iyileştirme eylem planları hazırlanır. Bu planda hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne zaman ve ne kadar sürede tamamlanması gerektiği belirtilir.

İyileştirme eylem planları, yükseköğretim kurumunun ilgili akademik biriminin yöneticisi tarafından yürütülür.

Periyodik gözden geçirme ve sıklığı

Madde 21   Bir yükseköğretim kurumu, her takvim yılı başından itibaren yıl içinde Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu veya ilgili yükseköğretim kurumunun kalite geliştirme kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kendi durumlarının bir değerlendirmesini ve gözden geçirme çalışmasını yapar. Bu değerlendirmelerin altı aylık periyotları aşmaması sağlanır.

Yükseköğretim kurumunun Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, periyodik gözden geçirme toplantılarını organize eder ve değerlendirme sonuçlarını, değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen senato toplantısında sunar.

Yapılan değerlendirme toplantılarının zamanları, katılımcıları, sonuçta alınan kararlar ve uygulama sonuçları yıllık iç veya dış değerlendirmeyi yapan kurum, kuruluş veya kurula sunulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklığı, Ödül ve Harcamalar

Değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklığı

Madde 22   Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç veya dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yükseköğretim kurumların yıllık iç veya dış değerlendirme raporları ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu, ilgili kurumların internet sayfalarında yayınlanır.

İyi uygulamaların ödüllendirilmesi

Madde 23   Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, yükseköğretim kurumlarının örnek kalite geliştirme çalışmalarını teşvik amacıyla ödüllendirmesi için Yükseköğretim Kuruluna sunar.

Kalite çalışmaları kapsamındaki harcamalar

Madde 24   Bu Yönetmelik kapsamında, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin harcamalar, ilgili kurul veya kurumların bütçesinden karşılanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 25   22/10/2002 tarihli ve 24914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1   Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılın sonuna kadar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak stratejileri, süreçleri, usul ve esasları belirler, bunların onaylanması ve yükseköğretim kurumlarına bildirilmesi için Yükseköğretim Kuruluna sunar.

Geçici Madde 2   Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iç veya dış değerlendirme çalışmalarını tamamladıktan sonra, o takvim yılının sonuna kadar bir sonraki yılın stratejik planlarını hazırlar.

Yürürlük

Madde 26   Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27   Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür .

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim

Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1   Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2   Bu Yönetmelik; Türkiye'deki Üniversiteler ile Yüksek Teknoloji Enstitülerindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3   Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4   Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/ konservatuvar /meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun başkanını,

k) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye'deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

l) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarından oluşan kurulu,

m) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı: Yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının katılımıyla, her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen öğrenci konseylerinin genel kurul toplantısını,

n) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayında gündem maddelerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen heyetini,

o) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyi'nin yönetim organını,

p) Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Ulusal Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

r) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı: Ulusal Öğrenci Konseyinin ve Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını,

ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik için de geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 5   Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6   Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

Öğrenci konseyi seçim ve çalışma esasları yönergesi

Madde 7   Yükseköğretim kurumları senatoları, bu Yönetmelik maddelerine aykırı olmamak kaydı ile kendi öğrenci konseyleri ve öğrenci temsilcilikleri seçim ve çalışmalarına ilişkin hususları, çıkaracakları yönergelerle tespit ederler.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci konseyi organları

Madde 8   Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1'de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi

Madde 9   Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/ anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/ anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının , ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini k aybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 10   Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci temsilcileri kurulu

Madde 11   Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, bir yükseköğretim kurumunun:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

b) Meslek yüksekokullarında program,

c) Enstitülerinde anabilim dalı/ anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/ anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

 

 

 

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

Madde 12   Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi'nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/ konservatuvar /meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d) Bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar , Meslek Yüksekokulu,

Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi

Madde 13   Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki program,

c) Enstitülerindeki anabilim dalı/ anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/ anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/ konservatuvar /meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/ konservatuvar /meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 14   Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi'nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Öğrenci konseyi genel kurulu

Madde 15   Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar , meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili yükseköğretim kurumunun "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

 

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 16   Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 17   Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 18   Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 19   Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

Madde 20   Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

Madde 21   Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

Madde 22   Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yüksek-öğretim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci konseyi başkanı

Madde 23   Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

Madde 24   Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ulusal Öğrenci Konseyi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Organları

Ulusal öğrenci konseyi organları

Madde 25   Ulusal Öğrenci Konseyi organları; "Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

Ulusal Öğrenci Konseyinin yapılanma şeması EK-2'de gösterilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Ulusal öğrenci konseyi genel kurulu

Madde 26   Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Türkiyedeki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur ve Ulusal Öğrenci Konseyi'nde en yüksek karar organıdır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir .

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Aralık ayında görev süresi bitmekte olan Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunda, "Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Ulusal Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, görev süresi bitmekte olan Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine iadeli-taahhütlü olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı taktirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda, organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile, bunların dışındaki kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile yapılır.

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya genel kurul üyelerin 1/4'ünün Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu sonucu Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtilen aynı usülle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantısı otuz gün içinde gerçekleştirilir. Ulusal Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Ulusal öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 27   Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Ulusal Öğrenci Konseyi'nin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci konseylerinin, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna getirdiği sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,

f) Ulusal Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Ulusal öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 28   Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Aralık ayında düzenlenen Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Ulusal Öğrenci Konseyi Divan Kurulu üyeleri, Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Ulusal öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 29   Ulusal Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayında ve gündemi yürütmek,

b) Ulusal Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulaları hazırlamak,

c) Ulusal Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Ulusal Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Ulusal öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 30   Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde, birincisi, Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı'nı izleyen ay içinde olmak üzere bir yılda en az dört defa toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az onbeş gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Ulusal öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

Madde 31   Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Öğrenci Konseyleri arasında iletişimi geliştirmek,

c) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun öğrencilerle ilgili aldığı kararları izlemek ve bu kararları öğrenci konseylerine duyurmak,

d) Çalışmaları hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nu bilgilendirmek,

e) Ulusal ve uluslararası proje oluşturma esaslı çalışma grupları kurmak,

f) Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek veya edilmesini sağlamak,

g) Uluslararası Öğrenci Konseyleri ile işbirliği oluşturmak ve ortak etkinliklerde bulunmak,

h) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bunları yükseköğretim kurumları arasında yaygınlaştırmak,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Ulusal öğrenci konseyi denetleme kurulu

Madde 32   Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda aynı şartlarda Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Ulusal öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

Madde 33   Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümleri ve Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararları doğrultusunda çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı

Ulusal öğrenci konseyi başkanı

Madde 34   Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçeceği bir üye Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet eder.

Ulusal öğrenci konseyi başkanının görevleri

Madde 35   Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

b) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

c) Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Ulusal Öğrenci Konseyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

f) Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına,Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine katılmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

Madde 36   Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönetmelik esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, bağlı bulundukları yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri ilgili "Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi"nden karşılanır.

Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

Madde 37   Ulusal Öğrenci Konseyi, çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu ile, Öğrenci konseyleri ise çalışmalarını ilgili yükseköğretim kurumları ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

Madde 38   Ulusal Öğrenci Konseyi'nin ve Öğrenci Konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 39   Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

Madde 40   Öğrenci Konseyi'ne, bu Yönetmelikte yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili yükseköğretim kurumu tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesi

Madde 41   Öğrenci Konseyi Başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.

Geçici Madde 1   Yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseylerinin seçimleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Kasım ayında, Ulusal Öğrenci Konseyleri Kurultayı ise ilk Aralık ayında yapılır. Ulusal Öğrenci Konseyleri Kurultayı'nın hangi yükseköğretim kurumunda ve hangi tarihte yapılacağı Rektörler Komitesi'nin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 42   Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43   Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

{tab=Paylaşım}

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTELİ OLMAK
İstanbul Üniversitesi ülkemizin en eski ve en büyük üniversitesi olmasının yanında aynı zamanda dünyanın da saygın ve tanınmış üniversiteleri arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne değin kurulmuş birçok üniversitenin altyapısı da İstanbul üniversitesi tarafından oluşturulmuştur.İstanbul Üniversitesi, sahip olduğu yüksek sayıdaki öğrenci populasyonu, 9 kampüs, 13 enstitü, 17 fakülte, 13 yüksekokulu ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.İstanbul üniversitesi, ülkenin dört bir yanından yüksek öğrenim için İstanbul'a gelen gençlere, hem yüksek öğrenim için bir sembol hem de toplumsal ve sosyo-ekonomik olaylar için bir yaşam biçimidir. Çünkü İstanbul Üniversitesi öğrencileri bu köklü kurumda demokratik hak ve özgürlüklerini ortaya koyarak ve bunu kıskançlıkla koruyarak ülkenin gündeminde kalmışlardır.Ülkemizin dört bir yanından 65.000 ve dünyanın onlarca ülkesinden gelen yabancı uyruklu 2000 üzeri öğrencisiyle; farklı din ve mezhepler, değişik siyasi görüşler, farklı düşünce ve kültürler mozaiği oluşmakta ve bunlar özgürlükçü, çağdaş, bilimsel ortamda paylaşılmaktadır. Bu çeşitliliği çatısı altında toplayan İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin bir minyatürüdür.İstanbul Üniversitesi, adını taşıdığı İstanbul kentinin sahip olduğu, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ağırlığa eşdeğer bir öneme sahiptir. Farklı dünya kültürlerinin soluk aldığı, ulusal ya da uluslar arası birçok toplantı, kongre, panel,festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapan kent, gençlere sadece bir lisans diploması değil; dünyaya geniş bir bakış, demokratik bilinç; insan hak ve özgürlüklerine saygı, ve hümanist bir yaklaşım kazandırarak var olan bağnazlıkları ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır.İstanbul Üniversitesi İstanbul Şehrinin bir parçasıdır ve şehrin yüzyıllar boyunca sahip olduğu birikimin sonucunda şekillenmiştir. Gerek kurum içi gerekse kurumlar arası ilişkiler öğrenim gören gençler için didaktik bir öneme sahiptir.Avrupa Birliği uyum sürecinde birçok fakültesinde akreditasyon çalışmaları sürdürülen İstanbul Üniversitesi, çok büyük bir kurum olmasıyla her çerçevede sorunları yakından görmesiyle yenilenmeye çalışırken; bir yandan da siyasilerin, devlet adamlarının ve özellikle yazılı ve görsel medyanın ilgi odağı olma özelliğini hep korumaktadır.İstanbul Üniversitesi bilimsel, sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarıyla ve sahip olduğu geniş olanaklarıyla, ülkenin gündeminde etkin rol oynamayı bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir.
ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Üniversitede öğrenim gören gençlerin belirli bir dünya görüşüne sahip, demokrasiden ve kişisel özgürlüklerden taviz vermeyen, düşünce üretebilen, geleceği yakalayabilecek cesarete ve birikime sahip, toplum ve dünya sorunlarına duyarlı ve çok yönlü bireyler olmaları gerekmektedir.Ülkelerin ya da insanların geleceği; belirli bir misyonu ve vizyonu olan, ekip çalışmasına açık, eleştirel ve yaratıcı insanların varlığına bağlıdır ve bu nitelikler, kişilere yüksek öğrenim sırasında kazandırılmalıdır.Çağdışı, ezberciliğe dayandırılan, tartışmalara kapalı, kişileri baskılamaya yönelik öğrenim programlarının totaliter bireyler ve sonuçta totaliter rejimler oluşturduğu unutulmamalıdır.Ayrıca siyasi bağnazlıklardan tamamen arınmış, popülist olmayan, empatik ve etik duyarlılıklara sahip, toplumsal yozlaşmayla ve kirlenmeyle mücadele edebilecek aydınlar, ancak özgür bir yüksek öğrenim anlayışıyla yetiştirilebilir. Bu da ülkemizdeki yüksek öğrenimin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
EĞİTİMDE SIKINTILARIMIZIN TEMELLERİ 
Ülke genelinde eğitim-öğretime ayrılan pay gülünç düzeydedir. Böylesi bir bütçeyle yapılacak sınırlılık ortaya konularak kamuoyu oluşturulmaya çalışılmalı ve eğitim-öğretime yatırım yapmanın aslında en karlı ve güvenli yatırım olduğu kitlelere anlatılmalıdır. Bu konuda DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE hareket edilebilir.Ayrıca siyasi yaklaşımlarla ülkemizde bir üniversite enflasyonu yaşanmaktadır. Çoğu tabela üniversite konumunda olan bu kurumlar aslında ülke eğitimine zarar vermektedir. Batıda, tarih boyunca tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, kentler ve burjuvazi, üniversiteleri yaratmıştır. Ancak Türkiye'de bu gelişim, siyasilerce verilen vaatlere bağlı olarak tersine döndürülmüş ve sonuçta "KENTLER ÜNİVERSİTELERİ DEĞİL ÜNİVERSİTELER KENTLERİ YARATMIŞ" ya da ticari ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak için hiçbir birikimi olmayan tabela üniversiteleri açılmıştır. Birkaç öğretim üyesi ve araştırma görevlisi tarafından mesleki ve teknik eğitimler verilerek öğrenciler mezun edilmektedir. Bu durum ülke genelinde, eğitim-öğretim düzeylerine bağlı olarak kurumlar arasında ciddi uçurumlar oluşturmakta, ülkenin bilimsel ve kültürel altyapısını erozyona uğratmaktadır. Bu konuda yapılacak mücadele, ülkemizde mesleklerin, bilimin ve kültürün esenliğine yönelik olacaktır.Ülkemizde şu an için yaklaşık 40 milyon genç bulunmaktadır. Eğitilmiş insan gücünün artırılmasının, ülkelerde demokratik duyarlılığı da artıracağı ve sonuçta suç oranını düşüreceği bir gerçektir. Ancak T.C. hükümetleri bugünkü eğitim-öğretim bütçeleriyle üniversiteye giren öğrenci sayısını verimli şekilde artıramayacaklardır. Artırma daha çok tabela üniversiteleri açma gibi geçici ve sağlıksız çözümlere neden olacaktır.Devletin özelleştirme programları eşliğinde küçüldüğü de dikkate alınırsa 40 milyona yakın gencin ve bunun % 5ini oluşturan üniversite gençliğinin ne denli ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı ve kalacağı daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenlerle gençlerimiz gelecek için iş ve sosyal güvenlik kaygısı yaşamaktadır. Bunun çözümlerinin üniversite giriş sınavı öncesi dönemlerde aranması artık tartışmasız kabul edilmektedir.

 

{tab=İletişim}

Soru veya görüşlerinizi okb@istanbul.edu.tr adresine gönderin.

 

 

{/tabs}

 

 


Post date: 2011-08-15 07:46:41
Post date GMT: 2011-08-15 07:46:41
Post modified date: 2011-12-15 10:29:41
Post modified date GMT: 2011-12-15 08:29:41

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com