Küçük Teleskoplarla Bilim Çalıştayı: Fırsat Gözlemciliği

9 – 10 Mayıs 2013
İstanbul Üniversitesi, Kongre Kültür Merkezi

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çapı 1 metreden küçük teleskop sayısında önemli bir artış sağlandı. Yapımı sürenler ile birlikte 2013 yılında küçük çaplı 10 teleskopun faaliyette olması öngörülüyor. Birçoğu üniversite bünyesinde kurulan bu teleskoplar; önemli bilimsel gözlemler de yapabilecek potansiyele ve eğitim ve öğretimde astronominin popülerleştirilmesi gibi bilim ve topluma sağlayacakları katkı potansiyeline sahipler.

Gökkürenin herhangi bir noktasında her an belirebilecek bir gök olayı ile ortaya çıkabilecek fırsat gözlemleri için, ülkemizin coğrafi konumu ve iklim koşulları bizlere önemli avantaj sağlıyor.

Mevcut teleskopların eşgüdümlü işletilmesi ile oluşacak sinerji, ülkemizde gözlemsel astronominin gelişimi için büyük katkı  sağlayabilecek niteliktedir.

9–10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde fırsat gözlemciliğine odaklı konuları içeren uluslararası katılımlı Küçük Teleskoplarla Bilim Çalıştayı: Fırsat Gözlemciliği adlı bilimsel bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştayda, küçük teleskopların önemli katkılar sağladığı bilimsel konuların aktarılacağı oturumlar ve fırsat anında gözlemlerin nasıl verimli elde edilip sonuçlarının paylaşılabileceğinin tartışılacağı oturumlar yer alacaktır.

Düzenlenecek olan bu çalıştayın kısa ve uzun vadede öncelikli amaçları:

1. Fırsat gözlemlerinin bilimsel önemini vurgulamak,
2. Ülkemizdeki teleskopların koordineli çalışabilmesi için gerekli altyapı gereksinimlerini belirlemek  ve giderilmesi için çözümler üretmek,
3. Geçici gök olayları konusunda son gelişmeleri aktarmak
4. Küçük çaplı teleskopların fırsat gözlemleri ile bilimsel verimliliklerini artırmak, tanınırlıklarını  sağlamak
5. Fırsat gözlemlerini gerçekleştirecek ve elde edilen sonuçları bilim camiasına duyurabilecek insan  gücü oluşturmak şeklinde sıralanabilir.

Çalıştay hakkındaki ayrıntılı bilgilere çalıştayın internet sayfasından ulaşılabilir: http://ktb-tr.org/

Yabancı bilim adamlarının konuşmacı olarak katılacağı çalıştaya gözlemsel astronomiye meraklı olanları ve özellikle amatör astronomları davet ediyoruz.

Prof. Dr. M. Türker Özkan
Çalıştay Bilim Kurulu adına,
İ.Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı

25/04/2013
332 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00