Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları – Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları Kursu

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Ensitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı “Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları – Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları Kursu” Kurs Sertifika Programı

Programın temel amacı, tıp, biyoloji, tıbbi biyoloji, eczacılık, veterinerlik ve diş hekimliği v.b. alanlarda eğitim almış veya almakta olan kişilerin, metabolik bozuklukların moleküler temelleri ile ilgili mekanizmalarını araştırma açısından alt yapı sağlayacak alanlardan olan “Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları” konusunda uzaktan eğitim imkanlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve kurs sertifikası sahibi olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik v.b. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim görebilmelerini sağlayan bir ortam sunulması planlanmıştır. Bu sebeple teorik dersler online (uzaktan eğitim kapsamında ve internet ortamında), pratik dersler (uygulamalar) ise bölüm laboratuvarlarında kursiyerlerin katılımı ile verilecektir.

“İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı “Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları – Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları Kursu” ile ilgili kurs programı, Moleküler Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanacaktır.

Bu programdan sertifika alacak öğrencilerin, “Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları – Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları Kursu” Kurs Programı Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır” şeklinde (ingilizce) belgelendirilmesi sağlanacaktır.

“İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı “Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları – Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Araştırmaları Kursu” Kurs Programı’ndan sertifika alabilmek için kurs sonu çoktan seçmeli özelliği bulunan bir sınav yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/?p=9192
24/04/2013
346 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00