İÜ Kariyer Merkezi’nden Yaratıcı Drama ile “Kendimiz ve Kariyerimiz”

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir davranışı gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.

Bu eğitimde, kariyer yolculuğu sürecinde kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü artmış bireyler olmanız hedeflenmektedir.

Bu amaçların yanında yaratıcı drama; mesleki ve sosyal yaşamda önemli olan eleştirel düşünme yeteneği, birlikte çalışma yeteneği, kendine güven duyma, etkili karar verme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, imge dünyasını geliştirme gibi amaçlara dönüktür.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Yaratıcı Drama yolculuğunda sizleri yol arkadaşı olmaya davet ediyor, bu yolculukta bireysel gelişiminize destek olmayı hedefliyoruz.

kagem190413

Hedeflenen Katılımcılar: Eğitim ücretsiz olup, http://kariyer.istanbul.edu.tr/etkinlik_form.php?FEtkinlikID=23 linkindeki başvuru formunu dolduran ilk 20 kişi eğitime katılacaktır. Eğitime katılmaya hak kazanan öğrencilere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim Süresi: Eğitim, her bir oturum 120 dakika olmak üzere toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yer: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tiyatro Salonu
Eğitimi Veren: Burcu Türkkan

(0212) 440 00 00/11684

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

19/04/2013
494 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00