İÜ Engelli Öğrenciler Birimi ve Engelsiz Bilgi Merkezi 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Katıldı

İÜ Engelli Öğrenciler Birimi ve Engelsiz Bilgi Merkezi, 4-5 Nisan tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilen “7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı”na katıldı.

Üniversitemizi temsilen çalıştaya, İÜ Engelli Öğrenciler Birimi Beyazıt Yerleşke Sorumlusu Uzman Songül Altınsaçlı, Avcılar Yerleşke Sorumlusu Serdar Kulak, Engelsiz Bilgi Merkezi Personeli Mustafa Özyürek, Didem Akyüz Engeler, Ilgın Aydınoğlu, öğrencilerimizden Ali Öztürk, Özen Kaya, Gamze Saltıkalp ve gönüllü olarak Dr. Selçuk Altınsaçlı katıldılar.

Devlet ve vakıf üniversite temsilcileri, engelli öğrenciler, ilgili akademisyenler ve idari personellerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi yaptı. Açılış konuşmasının ardından YÖK Engelli Öğrenciler Komisyon Üyesi Doç Dr. Hakan Sarı “Ülkemizde Yeni ve Çağdaş Özel Eğitim Politikaları Işığında Yeniden’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay’da engelli yükseköğretim öğrencilerinin akademik, idari, fiziki, barınma, beslenme, sosyal destek ve yardımlar gibi konularda mevcut durumun değerlendirilmesi yapıldı; yeniliklerin ve yenilikçi yaklaşımların gündem oluşturulması ve alternatif çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Üniversite temsilcilerimiz, “Eğitim”, “Öğretim”, “Bilişim Teknolojileri Teşkilatlanma ve Engelli Farkındalığı” gruplarında deneyim ve tecrübelerini diğer üniversite temsilcileri ile paylaştılar. Bu seksiyonlarda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan rapor, genel oturumda değerlendirilerek engellilerle ilgili YÖK komisyonuna teslim edildi.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

18/04/2013
332 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00