Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti İstanbul Üniversitesi 2013 Değerlendirme Ön Raporunu Sundu

Avrupa Üniversiteler Birliği Heyeti, 25 Mart – 27 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 2013 değerlendirme raporunu hazırlamak için çeşitli gruplarla toplantılar yaptı.

Avrupa Üniversiteler Birliği Heyeti ziyaretin ilk günü İÜ Rektörlüğü Senato Odası’nda, İstanbul Üniversitesi’nin SWOT grubu, özdeğerlendirme grubu, üst yöneticiler grubu, daire başkanları-idari ofisler grubu, kalite grubu, dekanlar grubu, öğrenci konseyi, senato temsilcileri, dış paydaşlar grubu ile bir araya gelerek son ziyaretten bugüne yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretin ikinci günü İÜ Fen Fakültesi ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’ni ziyaret eden heyet, uluslararası araştırmacı, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle görüşmelerde bulundu. “İstanbul Üniversitesi 2013″ detaylı değerlendirme raporunu hazırlamadan önce rapor hakkında bilgi verdi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Yunus Söylet’in açılış konuşmasıyla başlayan EUA İstanbul Üniversitesi 2013 Değerlendirme Ön Raporu sunumu, heyet başkanı Prof. Dr. Kenneth Edwards konuşması ve sunumu ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet “2010 yılında EUA Heyetini davet ettik. Amacımız bir dış gözün bizi değerlendirmesi ve eksik olan yanlarımızı bize raporlamasıydı. EUA bir çok dünya üniversitesine değerlendirme raporu hazırlıyor. Bu bizim için önemli. Çünkü bir çok üniversiteyi inceleyen ve değerlendiren EUA heyeti, bizi diğer üniversitelerle karşılaştırabilmekte ve şu anki durumumuzu gerçekçi olarak görebilme ve değerlendirebilme şansına sahip. Hazırlanan raporu bu bakış açısıyla değerlendirme bize çok şey kazandıracak EUA Heyetine yaptığı çalışma için teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Heyetin başkanı Prof. Dr. Kenneth Edwards ilk olarak 2010 yılında İstanbul Üniversitesi ile ilgili bir değerlendirme yapmak için geldiklerini söyleyerek ” 1 hafta boyunca 3 yıl içinde İstanbul Üniversitesi’nin nasıl bir değişim süreci yaşadığına baktık. 2010 yılında İÜ ile ilgili detaylı bir rapor sunduk. Sunduğumuz bu raporun bu hafta yaptığımız çalışmayla İstanbul Üniversitesi Rektörü ve yöneticileri tarafından nasıl değerlendirildiğini gözlemleme şansımız oldu. Çalışmalarımızın ön raporunu hazırladık ve şimdi size sunacağız. Detaylı raporu da döndükten sonra hazırlayacağız ve duyuracağız. Bugün hazırladığımız ön raporda detaylı raporun başlıkları hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. İÜ bu üç yıl içinde çok büyük bir değişim ve gelişme kaydetmiş. Sayın Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet iyi bir liderlik ve büyük bir çalışma yaparak, geleceğe yönelik çağdaş üniversite eğilimlerini tavandan tabana kadar bütün üniversiteye iyi bir biçimde aktarmış. İÜ personeli de buna çok iyi bir biçimde uyum göstererek başta kalite kavramı olmak üzere daha önce değindiğimiz konularda olumlu yönde çok ciddi çalışmalar yapmış. Şimdi yaptığımız çalışmada da bazı önereceğimiz konular olacak ama 2010 yılına göre İÜ’de büyük bir atılım var.” dedi.

Heyetin İstanbul Üniversitesi yönetimine sunduğu ön raporda şu noktalara değindi:

 • İstanbul Üniversitesi, 3 yıl önce verdiğimiz tavsiyelere son derece pozitif yanıt verdi. Ciddiye alındığımızı görmek bizi mutlu etti. İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet kuvvetli lider bir rektör, doğru bir yönetim sergiliyor.
 • Öğrenci konseyi temsilcileri iyileşti. Önerimiz öğrenciler kurumsallaşmaya da katılmalı.
 • Misyon ve vizyon vurgulanmaya başladı ancak fazla genel. Üniversitenin tarihine bakılırsa daha özel ifadelere yer verilebilir.
 • Kalite yönetimi ve uygulama sistem oluşturulduğunu biliyoruz. Bilgi Teknolojisi, IT ve veri sistemleri uygulamada. Gelişeceğinden eminiz.
 • Eğitim öğretim gelişmekte. Kalite yönetim sistemiyle kalite güvencesinin özellikleri bulunmakta.
 • Bolonya süreci önemli bir alt bileşen. AKTS var ancak tüm fakültelere yayılmasını bekliyoruz. Bu sistem tüm fakültelerde olmalı. Öğrenim çıktıları önemli.
 • Öğrenci odaklı öğrenim. Öğrenci ne öğrenmeyi bekliyorsa ona göre sistem oluşturulmalıdır.
 • Araştırma kategorisi kısıtlı fonlara rağmen teşvik ediliyor. Sürdürülebilirlik araştırma fon seçiminde belirleyici etmen olmalıdır.
 • Disiplinler arası geliştirme teşviki yayılmalı. Geleneksel disiplinler atlanmamalı.
 • Topluma hizmet, araştırma eğitim deneyimim olumlu görüşler bulundurmakta. Mezunlar ile görüştük, mezun ilişkileri arttırılmalı. Bunu elçi gibi kullanabilirsiniz. Sistematik ilişkiler kurmalı ve sık geri dönüşler alınmalı. Bu hem kaynak hem de destek sağlar.
 • Teknopark’ta çok başarılısınız.
 • Yaşam boyu öğrenim, kurslar ve faaliyetler arttırılabilir.
 • Kalite Kültürü, bütünleşik kalite iyi durumda. İÜ tüm faaliyetlerinde kalite ön planda.  Bilişim teknolojileri entegrasyonu önemli, çalışmaları kıyasladığımda tüm departmanlarda yeterli seviyede olduğunu ancak geliştirilebilir.
 • Uluslararası kimlik kazanmak için akademisyen ve öğrencileri bünyenize katıyorsunuz ancak yabancı hoca sayısı yeterli değil, Arttırılmalı. Uluslararası dil öğretiminde eksiklik var.

Bu genel saptamalar ışığında SWOT analizi önemli, anlaşılır raporlar hazırlanmalı, kalite yönetimi uygulamalı projelerle desteklenmeli, Bolonya sürecine uyum aksatılmamalı, öğrenci odaklı eğitim takip edilmeli, dış paydaşlarla sistematik iletişim sağlanmalı, Uluslararasılaşma ivme kazanmalı.

Heyet, üç gün boyunca İstanbul Üniversitesi misafirperverliği, sıcak ve açık tutumları için başta İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet olmak üzere İÜ Rektör Yardımcıları ve danışmanlarına, daire başkanlarına, senato üyelerine, öğrencilere ve diğer katılımcılara teşekkür ettiler.

BHM_5320

DSC_8497

DSC_8501

DSC_8534

DSC_8541

DSC_8548

DSC_8893

DSC_8904

DSC_8910

DSC_8921

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

07/04/2013
2118 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00