CTBTO İleri Bilim Kursu

İLGİ:  Dışişleri  Bakanlığının  31/08/2012  tarih  ve  B.06.0.UGG.0.02.0.00-649.23-2012/5688389 sayılı yazısı.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO) tarafından, 12-23 Kasım 2012 tarihleri arasında Viyana’da düzenlenecek olan ve bilgisayar ortamında da izlenebilecek “Around the Globe and Around the Clock: The Science and Technology of the CTBT” konulu ileri bilim kursuna ilişkin duyuru ve kurs broşürünün örnekleri ekte yer almaktadır.

CTBTO Kapasite Geliştirme Girişiminin (CDI) bir parçasını oluşturan ve özellikle kadınların katılımı teşvik edilen söz konusu ücretsiz kursa ilişkin sorular doğrudan CTBTO Geçici Teknik Sekretaryasının Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bölümüne ya da cdi@ctbto.org elektronik posta adresine iletilebilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim

 YÖK Başkanlığı

EK

27/09/2012
530 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00