Slovak Akademik Bilgi Ajansı Ulusal Burs Programı

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 17/09/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.40-2012/8296751 sayılı yazısı.

Slovak Akademik Bilgi Ajansı (SAIA), diğer ülkelerin yanı sıra Bologna Süreci’nde yer alan ülkemizden de yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim görevlileri ve araştırmacılara, Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Burs Programı kapsamında burs tahsis edecek olup; “2012/2013 yaz dönemi” için son başvuru tarihi 31 Ekim 2012, bir sonraki akademik döneme ilişkin son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2013’tür.

Söz konusu burs başvurusu için aranan şartlar ile teslim edilmesi gereken belgelere ilişkin bilgi ekte yer almakta olup detaylı bilgiye www.scholarships.sk adresinden ulaşılabilmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

 YÖK Başkanlığı

EK: Program

26/09/2012
512 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00