TÜBİTAK-FWO Ortak Proje Öneri Çağrısı

İLGİ:  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve B.14 2.TBT.0.08.76.01-724-BE-992-15709 sayılı yazısı.

TÜBİTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (The Research Foundation – Flanders FWO) arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde imzalanmış olan “Protocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and TEchnological Research Council of turkey (TÜBİTAK) and The Research Foundation – Flanders (FWO)” çerçevesinde 2013-2014 yılları arasında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili – Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

26/09/2012
468 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00