2013 ÇHC’ de Kültür Yılı Çerçevesinde Üniversitelerarası İşbirliği

İlgi : a) Dışişleri Bakanlığının 20/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/  2912853 sayılı yazısı.
b) Dışişleri Bakanlığının 24/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/ 8520359 sayılı yazısı.

Gurangzhou (Çin) Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki belli başlı üniversitelerin, uluslararası öğrenci festival/şenliklerinin “2013 Çin’de Türk Kültür Yılı” etkinliklerine dahil edilmesi amacıyla Jinan Üniversitesi Rektörü Prof. Hu Jun ile bir görüşme gerçekleştirilmiş olup, söz konusu görüşmede gündeme getirilen konular aşağıda belirtilmiştir:

“Jinan Üniversitesi’nin 4 kampusta toplam 43.000 öğrencisinin öğrenim görmekte olduğu, bunlardan yaklaşık 11.000’ini ana kara Çin dışından gelen (Tayvan, Hong Kong ve Makao) öğrenciler ile yabancı ülke öğrencilerinin oluşturduğu, halihazırda 10 Türk öğrencinin üniversitelerine kayıtlı olduğu ve üniversitenin 9 bölümünde tümüyle İngilizce eğitim verildiği belirtilmiştir.

Anılan üniversitenin halen ABD, Rusya, Kanada ve Fransa’nın da aralarında yer aldığı yabancı ülkelerdeki üniversitelerle araştırma-geliştirme (ARGE) ve diğer alanlarda akademik işbirliği yaptığı, gelecek yıl gerçekleştirilmesi öngörülen söz konusu etkinlikler vesilesiyle Türk üniversiteleri arasında da temas ve işbirliği sürecinin başlatılması belirtilmiştir.

Jinan Üniversitesi tıp, eczacılık, biyoloji, deniz bilimleri, gazetecilik dallarında güçlü oluıp bu alanlarda Türk üniversiteleriyle işbirliği yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi rica ederim.

YÖK Başkanlığı

06/09/2012
373 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00