South China Normal University

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 27/06/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/2944159 sayılı yazısı.

2013 Çin’de Türk Kültür yılı hazırlıkları çerçevesinde görüşülen Güney Çin Normal Üniversitesi (South China Normal University) ülkemizdeki üniversitelerle işbirliği yapmak istemektedir.

Anılan üniversiteyi tanıtıcı broşürler ektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

10/08/2012
502 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00