St. Petersburg Devlet Ekonomi ve Servis Üniversitesi ile İşbirliği

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 04/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/143144 sayılı yazısı.

St. Petersburg Devlet Ekonomi ve Servis Üniversitesi (SDESÜ) Başkanı Valeriy Goloşapov ve Rektör Yardımcısı Yelena Viktorova ile 1 Temmuz 2012 tarihinde St. Petersburg Başkonsolosluğumuz tarafından bir görüşme gerçekleştirilmiş olup; söz konusu görüşme sırasında anılan üniversite hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuş, ülkemizdeki üniversiteler ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve özellikle mutfak bölümünde çalışmak üzere ülkemizden uzman sağlanması, öğrencilerin staj için ülkemizdeki otellere kabul edilmesi ve anılan üniversite bünyesinde bir Türkçe Eğitim Merkezi açılması konuları dile getirilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

10/08/2012
471 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00