Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi

İLGİ: Dışişleri  Bakanlığının 10/07/2010  tarih  ve  B.06.0.ÇEG.0.01.00.00-769.80-2012/3850926 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi’nin kırk dördüncü sayısı yayınlanmıştır.

Söz konusu dergiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?3e3f0808-3113-48e2-9cf0-ea06dd3204cb

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

03/08/2012
459 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00