TÜBİTAK-Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) 2012 yılı Ortak Proje Çağrısı

Konu : TÜBİTAK-Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) 2012 yılı Ortak Proje Çağrısı

İlgi  :   Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Kurumu  Başkanlığının 24/07/2012 tarih ve  B.14.2.TBT.0.08.76.01-724-RU-829-12656 sayılı yazısı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırma Vakfı (Russian Foundation for Basic Research-RFBR) arasında mevcut “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2013-2014 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 16 Temmuz 201210 Eylül 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

01/08/2012
471 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00