Yeni COST Aksiyonları

İLGİ:  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma  Kurumu Başkanlığının 10/07/2012 tarih ve B.14.2.TBT.0.08.76.01-730-COST-765-11639 sayılı yazısı.

Ülkemizin üyesi bulunduğu ve Türkiye’deki bilimsel koordinatörlüğü Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen COST (European Co-operation in Science and Technology) programı kapsamındaki yeni aksiyonların listesi ekli dosyada yer almaktadır.

Söz konusu aksiyonlara katılım öngörülmesi halinde dikkate alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir:

1. COST aksiyonlarına katılım kuralları ve COST proje önerileri formuna http://www.tubitak.gov.tr/uidb/cost adresinden Fon Mekanizması ve COST Katılım Kuralları bölümünden ulaşılabilmektedir.

2. COST aksiyonlarının MoU’larının temin edileceği internet adresi http://www.cost.eu ’dur.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
382 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00