IARC Tarafından Verilecek Burslar

Konu: IARC tarafından verilecek burslar

İLGİ:  Sağlık Bakanlığının 18/07/2012 tarih ve B.10.1.HSK.0.17.00.00/622.03-2939 sayılı

yazısı.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından verilecek burslar hakkındaki bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
638 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00