TÜBİTAK-Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) 2012 yılı Ortak Proje Çağrısı

İLGİ:  Türkiye  Bilimsel  ve  Teknik  Araştırma  Kurumu Başkanlığının  13/07/2012  tarih ve B.14.2.TBT.0.08.76.01-724-SI-802-12114  sayılı yazısı.

TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasında mevcut “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2013-2015 yılları arasında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına http://www.tubitak.gov.tr/uidb/ikili internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 13 Temmuz 2012 - 07 Eylül 2012 tarihleri araasında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili – Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

27/07/2012
478 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00