Uluslararası Eğitim Fuarı

Konu: Uluslararası Eğitim Fuarı

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 09/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/1172138

sayılı yazısı.

Letonya’da bulunan “Baltic Student” adlı kurum tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı hakkındaki ayrıntılı bilgi, başvuru koşulları ve başvuru formunu içeren not ekte yer almakta olup başvuru olması durumunda anılan kurumla doğruda irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
571 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00