KINGS Başvuruları

Konu: KINGS Başvuruları

İLGİ: a) 04/07/2012 tarihli e-posta duyurumuz.

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17/07/2012 tarih ve B.15.0.DİA. 0.03.00. 00.

724. GK-2210-1731-9013 sayılı yazısı.

Güney Kore’de bulunan ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO)’ın öncülüğünde kurulan KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School), nükleer tesislerde görev yapmak amacıyla nükleer enerjinin muhtelif alanlarında Koreli ve uluslararası öğrencilere eğitim sunduğu ve 2013 yılı eğitim programına Türk öğrencilerin/çalışanların başvurmaları için anılan okulun internet adresi ilgi (a)  kayıtlı e-postamızda belirtilmişti.

Bu defa ilgi (b) yazı ekinde alınan detaylı kılavuz ekte yer almaktadır.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

 EK

27/07/2012
489 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00