İrlanda Edebiyat Fonu – Çevirmenler için Burs Duyurusu

Konu: İrlanda Edebiyat Fonu – Çevirmenler için Burs Duyurusu

İlgi   :  Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/07/2012 tarih ve B.16.0.KYG.0.78.04.00/821.01-

162494 sayılı yazısı.

İrlanda Edebiyat Değişim Programı (Ireland Literature Exchange) tarafından, İrlanda edebiyatından bir eserin İngilizce veya İrlandaca dillerinden Türkçeye çevirisini yapan çevirmenlere 1 Eylül – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında İrlanda’da üç haftalık bir dönem için burs verilecek olup söz konusu burs konaklama, yemek ve günlük harcama maliyetlerini kapsayacak ayrıca makul seyahat giderleri konusunda da destek sağlanacaktır

Söz konusu burs, İrlanda’da ikamet etmeyen, İrlanda edebiyatından bir eserin çevirisini gerçekleştiren ve yayıncıyla bu konuda anlaşma yapmış olan çevirmenleri kapsamakta olup  bu şartları taşıyan çevirmenlerin 30 Temmuz 2012 tarihine kadar yazılı olarak (posta veya e-posta) aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir;

Ireland Literature Exchange

(Translation Bursary Programme 2012)

25 Denzile Lane, Dublin Ireland

E-posta : bursary@irelandliterature.com

Web: www.irelandliterature.com

Konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almakta olup, Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
691 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00