Salerno Üniversitesi ile Milano Politeknik Üniversitesi Tarafından Ortak Düzenlenen Yaz Okulu Programı

Konu: Salerno Üniversitesi ile Milano Politeknik Üniversitesi tarafından ortak düzenlenen yaz okulu programı

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 18/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.00-2012/8509590

sayılı yazısı.

Solerno Üniversitesi SNIF Araştırma Merkezi, Milano Politeknik Üniversitesi ile işbirliği içerinde 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında “Social Network and Design” konulu bir program düzenleyecek olup konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ekli dosyada yer almaktadır.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
498 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00