Fas Hükümeti Bursları

Konu: Fas Hükümeti Bursları

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 13/07/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.40-2012/675662

sayılı yazısı.

Fas Hükümeti tarafından 2012 – 2013 eğitim öğretim döneminde Türk öğrencilere 25 adet burs tahsis edilmiş olup; konuya ilişkin olarak alınan bilgi notu, Fas üniversitelerini tanıtıcı İngilizce not ve aday başvuru formu ekte yer almaktadır.

Söz konusu burslar için ayrıntılı bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilecektir:

-          Fas Uluslararası İşbirliği Ajansı : www.amci.ma

-          Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve Kamu Personeli Eğitim Bakanlığı : www.enssup.gov.ma

-          Ulusal Eğitim Bakanlığı : www.men.gov.ma

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

          YÖK Başkanlığı

EK

27/07/2012
577 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00