EAGÜ’lere Yönelik 2235 no.lu Burs Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığının 29/06/2012 tarih ve B.142.TBT.0.08.76.01-730-BM-EAGÜ-724-11118 sayılı yazısı.

9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı sonucunda, Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından EAGÜ’ler ile bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanında işbirliğine yönelik olarak açıklanan paket kapsamında verilen taahhütlerden biri, önümüzdeki 10 yıl içinde tarım, mühendislik ve tıp alanında lisansüstü eğitim için 1000 adet burs verilmesidir.

Bu bağlamda “2235-En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilmiş olup, başvurular e-bideb kanalı ile 27 Temmuz 2012 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru sonuçlarının Ağustos ayında bursiyerlere bildirilmesi ve bursiyerlerin Eylül ayında vizelerini alarak Türkiye intikallerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Anılan program ile ilgili İngilizce ayrıntılı bilgiye www.tubitak.gov.tr/bideb/2235 adresinden ulaşılabilmektedir.

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

YÖK Başkanlığı

11/07/2012
471 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00