Meslek Yüksekokulları

- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu
- Ormancılık Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00