İktisat Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

- Bankacılık Araştırma Merkezi
- İktisadi Gelişme ve Dokümantasyon Araştırma Merkezi
- İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi
- İstatistik Araştırma Merkezi
- İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi
- Maliye Araştırma Merkezi
- Metedoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi
- Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi
- Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırma Merkezi
- Türkiye Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00