Edebiyat Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

- Antalya Bölgesi Arkeoloji ve Araştırma Merkezi
- Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi
- İslam Araştırmaları Merkezi
- Sanat Tarihi Araştırma Merkezi
- Sosyoloji Araştırma Merkezi
- Şarkiyat Araştırma Merkezi
- Tarih Araştırmaları Merkezi
- Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00